Auteur: Niek van Leeuwen, Jeroen Venema
Statistische gegevens per vierkant en postcode 2022-2021-2020-2019

1. Statistische gegevens per vierkant en postcode

Het CBS publiceert statistische gegevens naar vierkanten en postcodes. 
Het betreft gegevens over inwoners, huishoudens, sociale zekerheid, inkomen, woningen, energie en nabijheid van voorzieningen (hoofdstuk 4).

De gebiedsindelingen betreffen vierkanten van 100 meter bij 100 meter, vierkanten van 500 meter bij 500 meter vierkanten, naar postcode (1234AB), naar numeriek deel en eerste letter van de postcode (1234A) en naar het numeriek deel van de postcode (1234).

Publicatie vindt jaarlijks plaats.
Met ingang van het publicatiejaar 2015 is overgegaan op meer statistische gegevens en is overgegaan op afzonderlijke publicaties per peiljaar. Gegevens naar vierkant en postcode worden aangeboden gekoppeld aan een kaart.
Deze uitgave bevat nieuwe onderwerp gegevens voor het jaar 2022 (eerste jaarversie publicatie, v1) en updates van eerder verschenen jaarversies 2021 (versie 2, v2), 2020(versie “vol”) en 2019(versie “vol”, alleen postcodes). Versie “vol” is de eindversie, van deze versie wordt niet meer voorzien dat deze nog wordt aangevuld. Voor 2019 geldt een uitzondering omdat van dit jaar de postcodes nog niet eerder gepubliceerd zijn.

Gegevens komen beschikbaar in de vorm van Geopackages voor vierkanten en voor postcodes. Gegevens per postcode worden daarnaast ook in Excel formaat aangeboden.

De Geopackages CBSvierkanten100m en CBSvierkanten500m zijn opgebouwd uit de geometrie van vierkanten van respectievelijk 100 meter bij 100 meter en 500 meter bij 500 meter.
Per vierkant zijn statistische gegevens aan dit bestand gekoppeld. Met deze cijfers kunnen gelijke gebieden van Nederland onderling worden vergeleken. Omdat het gebied wat een vierkant bestrijkt niet wijzigt, zijn vierkanten bij uitstek geschikt om vergelijkingen in de tijd uit te voeren.

De statistische gegevens per PC6 (volledige postcode), PC5 (numeriek deel en eerste letter van de postcode) en PC4 (numeriek deel van de postcode) worden gekoppeld aan de geometrie van postcodevlakken zoals ESRI™ Nederland die afleidt van BAG-adressen en beschikbaar stelt . Verspreiding van de geometrie van de postcode-kaarten is toegestaan onder een CC-BY-3.0-NL licentievorm (dit betreft naamsvermelding bij gebruik). 
Postcode gebieden kunnen in tegenstelling tot vierkanten wel wijzigen in de tijd. Postcodegebieden zijn vlakdekkend wat inhoud dat ook het overige niet voor wonen en werken gebruikt gebied wordt bestreken.