Auteur: Niek van Leeuwen, Jeroen Venema
Statistische gegevens per vierkant en postcode 2022-2021-2020-2019

2. Technische gegevens

Een vierkant is een rechthoekig gebied met evenwijdige grenzen die op het geprojecteerde gebied boven-beneden en links-rechts gericht zijn. Het gebied wat wordt bedekt is daarom afhankelijk en gekoppeld aan de gehanteerde projectie op het platte vlak.
Als linksonder coördinaat van een vierkant wordt een geheel veelvoud van 100 meter aangehouden. Hiermee geldt de oorsprong van het coördinatenstelsel (met x- en y-coördinaat beiden 0) ook als linksonder coördinaat van een vierkant (figuur 1).
Het bereik van de x- en y-coördinaten van het onderliggende gebied wordt beschreven volgens het stelsel van Rijksdriehoeksmeting (RD New, EPSG=28992).

Positionering 100 meter bij 100 meter vierkant ten opzichte van nulpunt van het Stelsel van Rijksdriehoeksmeting

De kaart met 500 meter bij 500 meter vierkanten bevat alle vierkanten die in hun geheel of deels gelegen zijn op het als land geclassificeerde Nederlands gebied volgens het Bestand Bodemgebruik van het CBS, aangevuld met het gebied overeenkomend met de afgesloten zeearmen, het Markermeer, de Randmeren van de Veluwe en de grote rivieren. Deze afbakening wordt aangevuld met een strook extra vierkanten welke hieraan aangrenzend liggen.

De gebiedsbegrenzing van de 100 meter bij 100 meter vierkanten is in principe gelijk aan die van de 500 meter bij 500 meter vierkanten. Vanwege de omvang van het te publiceren bestand voor Nederland worden alleen die vierkanten gepubliceerd waarin minimaal 5 inwoners of 5 woningen gelegen zijn en deze ook als niet verhuld, positief getal, worden gepubliceerd.
Dit betekent dat 100 meter bij 100 meter vierkanten gelegen boven gebieden zonder gegevens of vierkanten gelegen boven gebieden waarvan alle gegevens worden verhuld, niet worden gepubliceerd.