Internationale goederenstromen 2021

Bijlage 2: Technische toelichting

De cijfers uit dit artikel zijn gebaseerd op de statistiek van de internationale handel en doorvoer (CBS StatLine, 2022). Deze statistiek komt voort uit een integratie van de statistieken van de internationale handel in goederen en de transportstatistieken voor zes vervoerwijzen. De integratie is uitgevoerd op het niveau van twintig, op de NST 2007 gebaseerde goederengroepen, zes vervoerwijzen, twee vrachttypen (wel of niet in container vervoerd) en 36 landengroepen. De indeling in de landengroepen is beschreven in een ander artikel (CBS, 2021).

Op microniveau (handelstransacties) zijn de volumes van de handels-, quasi-doorvoer- en entrepotstromen vertaald naar brutogewichten en is de vervoerwijze van deze stromen gecontroleerd en gecorrigeerd. Om de vergelijkbaarheid met de handels-, quasi-doorvoer- en entrepotcijfers te waarborgen zijn de transportgewichten in niet-specifieke NST 2007 goederengroepen (vooral stukgoed) toegekend aan specifieke NST 2007 goederengroepen. Met waarde-gewichtratio’s per jaar, stroomrichting, goederengroep en vervoerwijze is de waarde van de getransporteerde goederen geschat.

Na aggregatie van de bewerkte cijfers is een Bayesiaans integratiemodel gebruikt om de consistentie van de gegevens over handel, doorvoer, entrepotverkeer en transport te verbeteren. Daardoor werd het mogelijk om waarde en brutogewicht van de goederenstromen per goederengroep, vervoerwijze, vrachttype, landengroep van herkomst of bestemming en landengroep van lading of lossing te schatten.