Internationale goederenstromen 2021

Samenvatting

De internationale goederenstromen van en naar Nederland zijn in 2021 vrijwel hersteld na de sterke krimp in 2020. De stijging van het aanvoer- en afvoergewicht van goederen was de grootste in 10 jaar. Het merendeel van de aangevoerde goederen was bestemd voor het buitenland: ruim 60 procent was door- of wederuitvoer. Het aandeel van deze doorgaande stromen steeg in 2021 licht ten opzichte van 2020.

Een groot deel van de aanvoer in 2021 bestond uit fossiele brandstoffen: meer dan 40 procent van het aangevoerde gewicht. De landbouw- en voedingsproducten hadden een aandeel van 17 procent. Van de waarde van de aanvoer was bijna 40 procent machines, elektronica en transportmiddelen. Voor een aantal goederengroepen werd de daling van de aanvoer in 2020 meer dan goedgemaakt in 2021. Dat was onder andere het geval voor transportmiddelen, textiel en leer, machines en elektronica, alsmede basismetalen en metaalproducten.

Het meeste gewicht werd aangevoerd uit Rusland en Duitsland, de grootste goederenwaarde kwam uit de landengroep China, Taiwan en Mongolië en uit Duitsland. Sinds 1 januari 2021 gelden vanwege de Brexit nieuwe regels over de handel in goederen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Uit de EU kwamen in 2021 tien keer zoveel goederen als uit het Verenigd Koninkrijk. De goederenwaarde van de aanvoer uit de EU exclusief het Verenigd Koninkrijk is sinds 2015 meer dan twee keer zo sterk gestegen als de aanvoerwaarde uit het Verenigd Koninkrijk. Uit de Verenigde Staten kwam in 2021 bijna de helft meer goederengewicht dan uit de landengroep China, Taiwan en Mongolië, die op zijn beurt meer dan drie keer zoveel goederenwaarde leverde als de Verenigde Staten.

De afvoer in 2021 bestond voor ruim 20 procent uit aardolieproducten en eveneens voor meer dan 20 procent uit andere fossiele brandstoffen. De landbouw- en voedingsproducten droegen 17 procent bij en de chemische basisproducten en kunstmeststoffen 12 procent. De afvoerwaarde bestond voor 37 procent uit machines, elektronica en transportmiddelen. Net als bij de aanvoer werden voor een aantal goederengroepen sterke dalingen in 2020 gevolgd door forse stijgingen in 2021. Dit is onder andere het geval bij fossiele brandstoffen, textiel en leer, transportmiddelen en ertsen.

Bijna 30 procent van het gewicht van de afvoer van goederen in 2021 ging naar Duitsland en ruim 15 procent naar België en Luxemburg. De afvoer naar de EU was meer dan tien keer zo groot als naar het Verenigd Koninkrijk. Zowel de afvoer naar de EU als die naar het Verenigd Koninkrijk herstelden zich na de dip in 2020. Het goederengewicht voor de Verenigde Staten was groter dan voor China, Taiwan en Mongolië. Voor de goederenwaarde was dat andersom.

Hoofdstuk 1 van dit artikel beschrijft diverse kenmerken van de internationale goederenstromen van Nederland in 2021. Hoofdstuk 2 gaat dieper in op de aanvoer van goederen, terwijl hoofdstuk 3 de afvoer behandelt. Speciale aandacht gaat uit naar de goederenstromen van en naar het Verenigd Koninkrijk, de EU, de Verenigde Staten en China, Taiwan en Mongolië.