Internationale goederenstromen 2021

Referenties

CBS (2021, 4 mei). Internationale goederenstromen in 2019, Bijlage 1 Landen per wereldregio.
CBS StatLine (2022). Internationale handel en doorvoer; waarde, gewicht, goederen, vervoerwijze.
CBS (2022a, 11 mei). In 2020 sterkste daling goederenaanvoer sinds economische crisis 2009.
CBS (2022b, 26 juli). De goederenstromen tussen Nederland en Rusland, respectievelijk Oekraïne.