Overheidsfinanciën 2021

Tabellen

Tabel 1: Belastingen en sociale premies (mld euro)
20172018201920202021*
Belastingen
Loon- en inkomstenbelasting60,760,566,670,271,7
Belasting over de toegevoegde waarde (btw)49,852,758,159,064,9
Vennootschapsbelasting21,423,625,921,730,6
Accijnzen11,712,212,111,411,7
Motorrijtuigenbelasting5,75,85,95,96,0
Dividendbelasting3,64,56,34,84,9
Onroerendezaakbelasting3,94,04,24,44,7
Overige belastingen 3,73,94,34,74,6
Energiebelasting4,64,75,13,83,9
Overdrachtsbelasting2,73,03,03,63,8
Assurantiebelasting2,52,72,93,03,2
Opslag duurzame energie0,61,01,62,63,1
Erf- en schenkbelasting1,81,71,82,12,5
Verhuurderheffing1,61,71,71,91,8
Rioolrechten1,61,61,71,71,7
Omslagheffing waterschappen1,41,51,51,61,7
Belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm)2,02,32,31,51,5
Heffingen op waterverontreiniging1,31,31,31,41,4
Totaal belastingen180,5188,9206,4205,2223,5
Sociale premies
Zorgverzekeringsfonds36,338,040,242,543,3
Algemeen Ouderdomsfonds25,623,925,123,622,8
Arbeidsongeschiktheidsfonds12,313,214,215,316,3
Fonds langdurige zorg14,314,716,515,714,8
Algemeen Werkloosheidsfonds4,14,65,26,97,9
Toegerekende sociale premies t.l.v. werkgevers3,63,63,73,94,0
Werkhervattingskas1,51,41,61,71,8
Wet kinderopvang1,11,21,21,31,3
Uitvoeringsfonds voor de overheid0,70,70,70,60,6
Algemeen Nabestaandenfonds1,20,20,20,20,1
Sectorfondsen2,92,32,31,50,0
Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten3,91,70,8--
Totaal sociale premies105,5111,7113,2112,5116,4
*voorlopige cijfers

Tabel 2: Sociale uitkeringen (mld euro)
20172018201920202021*
Zorgverzekeringswet (Zvw)40,742,344,043,046,7
Algemene Ouderdomswet (AOW)37,438,139,541,243,0
Wet langdurige zorg (Wlz)18,219,621,722,725,6
Werk en inkomen arbeidsvermogen (Wia)4,55,15,76,36,8
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)5,55,96,36,66,5
Bijstand6,36,15,96,16,1
Zorgtoeslag4,24,64,95,25,5
Jeugdwet2,93,33,63,84,1
Overige uitkeringen 2,72,82,82,74,1
Huurtoeslag3,43,53,63,84,0
Uitkering rechtstreeks door werkgever3,63,73,93,83,9
Werkloosheidswet (WW)5,14,33,84,23,7
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)3,33,33,63,73,7
Jonggehandicapten (Wajong)3,23,23,23,43,5
Kinderopvang2,42,63,12,93,5
Wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO)4,34,13,93,63,3
Kindgebonden budget1,91,92,12,72,6
Studiefinanciering2,52,52,42,22,6
Ziektewet (ZW-vangnet)1,61,61,72,02,0
Wet arbeid en zorg (Wazo)1,11,31,21,41,7
Toeslagenfonds0,70,70,80,80,8
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen0,50,50,50,50,5
Aanv. inkomensvoorziening ouderen (Aio)0,30,30,30,30,4
Rechtsbijstand0,40,30,40,40,4
Algemene nabestaandenwet (Anw)0,40,40,40,30,3
Totaal sociale uitkeringen157,1162,0169,2173,8185,3
*voorlopige cijfers