Auteur: Ellen Webbink, Rianne Bosman, Monica Deschinger, Damien Fleur
Extra uitvraag Tegenprestatie 2023

Samenvatting

Middels een extra uitvraag bij gemeenten en met ophoging voor non-respons heeft het CBS een schatting gemaakt van het aantal tegenprestaties in Nederland in één maand. In maart 2023 hebben ongeveer 25,2 duizend personen met een bijstandsgerelateerde uitkering een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie opgedragen gekregen en/of uitgevoerd. Daarbij geldt een onzekerheidsmarge van 15 procent. Er is na 2020 een daling in het aantal bijstandsgerechtigden te zien dat de tegenprestatie heeft uitgevoerd of opgedragen heeft gekregen.