Auteur: Ellen Webbink, Leonore Biemans-Braggaar, Mathilde Herbschleb, Sander van Schie, Ilona Veer
Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2022

Samenvatting

Nederlandse gemeenten hebben in 2022 in totaal bijna 2 miljard (ongeveer 1 970 miljoen) euro uitgegeven aan bijzondere bijstand. Dat is met ruim 1,3 miljard euro meer, ruim drie keer zoveel als in 2021 (toen was het bijna 647 miljoen euro). Een groot deel van dit hogere bedrag is toe te schrijven aan de energietoeslagen. Aan het cluster Directe levensbehoeften (a) werd – ten gevolge van de energietoeslag – het grootste bedrag besteed: ruim 1,4 miljard euro. Het uitgegeven bedrag aan bijzondere bijstand is inclusief projectmatige verstrekkingen en betalingen in natura. 

Net als in eerdere jaren zijn in dit onderzoek de kosten voor beschermingsbewind en woninginrichting opgenomen als aparte posten. In 2022 hebben gemeenten bijna 188 miljoen euro aan beschermingsbewind en bijna 48 miljoen euro aan woninginrichting uitgegeven. Deze informatie is afkomstig uit een onderzoek waarin gemeenten is gevraagd naar hun uitgaven aan bijzondere bijstand in 2022. Van de 344 gemeenten heeft 80 procent gerespondeerd. De uitgaven van niet-responderende gemeenten zijn bijgeschat door middel van regressiemodellen.