Auteur: Ellen Webbink, Monica Deschinger, Petra Molenaar-Cox, Jeremy Weidum
Vermogensonderzoeken in het buitenland 2020 en 2021

Bijlage 2

4.1.1b Aantal vermogensonderzoeken door gemeenten in het buitenland, 2018 tot en met 2021
95% betrouwbaarheids-interval in 20182)Relatieve marge in 2018 (%)95% betrouwbaarheids-interval in 20192)Relatieve marge in 2019 (%)95% betrouwbaarheids-interval in 20202)Relatieve marge in 2020 (%)95% betrouwbaarheids-interval in 20212)Relatieve marge in 2021 (%)
Aantal gemeenten dat vermogens-onderzoeken in het buitenland is gestart[70 : 90]14[60 : 80]11[80 : 100]13[50 : 70]14
Aantal gestarte vermogensonderzoeken in het buitenland[240 : 390]23[520 : 610]8[1 560 : 1 960]11[1 080 : 1 250]7
Aantal constateringen van overtredingen van de inlichtingenplicht1)[60 : 130]39[60 : 80]11[20 : 40]30[30 : 50]21
Aantal vorderingen wegens overtreding van de inlichtingenplicht1)[20 : 30]28[20 : 30]17[10 : 20]34[15 : 20]3)16
Aantal boetes wegens overtreding van de inlichtingenplicht1)[0 : 10]41[15 : 25]3)22[5 : 15]3)35[5 : 10]3)23
Bron: CBS.
1) Vanwege het verzwijgen van vermogen in het buitenland.
2) De aantallen zijn afgerond op tientallen.
3) Om te voorkomen dat de onder- en bovenmarge gelijk zijn, zijn deze aantallen afgerond op vijftallen.