Update Prijsontwikkeling elektronische publicaties

2. Dataverzameling

Voor het bepalen van de prijsontwikkeling van elektronische publicaties is data nodig van digitale kranten en e-books. Ten eerste is er data nodig van prijzen en ten tweede zijn de wegingsaandelen van de twee categorieën noodzakelijk. De wijze waarop de data verzameld is, wordt in dit hoofdstuk beschreven.

2.1 Prijzen voor digitale kranten

Om een prijsindex van digitale kranten te berekenen is data nodig over de prijzen van de abonnementen. Deze data was niet eerder door het CBS verzameld en is verkregen door maandelijks websites van aanbieders te bezoeken. Hiervoor is specifiek gekeken naar de prijzen van weekabonnementen en jaarabonnementen zoals vermeld op de website van de aanbieder. Daarnaast is ook gekeken naar de inhoud van het abonnement en of daar in de tijd veranderingen zijn geweest. Hierdoor wordt het effect van inhoudsveranderingen op de prijs niet meegenomen.

2.2 Prijzen voor e-books

Data van e-books zijn verkregen uit een databron die op het CBS aanwezig is voor gebruik in de consumentenprijsindex. Dit betreft transactiedata waarin verkochte aantallen en omzetten van producten, waaronder e-books, zijn vermeld. Met behulp van deze data is het mogelijk om per e-book de gemiddelde prijs te berekenen waarvoor deze daadwerkelijk is verkocht.

2.3 Wegingsaandeel digitale kranten en e-books

De onderlinge wegingsaandelen van digitale kranten en e-books zijn bepaald met gegevens uit de nationale rekeningen. In de nationale rekeningen wordt gewerkt met goederengroepen waarvoor de waarde in het economische proces wordt vastgesteld. De uitkomsten voor goederengroepen worden niet door het CBS gepubliceerd maar zijn wel toegankelijk voor onderzoek binnen het CBS. De waarden uit de classificatie van goederengroepen vormen ook de basis van het weegschema voor de consumentenprijsindex. 

Zowel digitale kranten als e-books zijn een goederengroep binnen het stelsel van nationale rekeningen, dat hieruit kon dienen als bron voor de bestedingsaandelen (hoeveel geven consumenten eraan uit). 
De consumptie van 2018 is gebruikt bij de bepaling van de weging. Dit waren de meest recente cijfers bij de start van het onderzoek. Deze weging is voor latere perioden niet bijgewerkt om verandering van de weging geen invloed te laten hebben op de prijsindex. Overigens bleek de consumptie van 2018 vergelijkbaar met de jaren daarna.