Update Prijsontwikkeling elektronische publicaties

5. Conclusie

De verlaging van de btw van 21 naar 9 procent zou, bij gelijkblijvende omstandigheden in de markt, leiden tot een prijsdaling van ongeveer 10 procent. De prijsdaling in januari 2020 ten opzichte van december 2019 betrof 3,5 procent. Als de indexreeks gecorrigeerd wordt voor de belastingwijziging, dan zijn de prijzen in januari 2020 met 7,1 procent gestegen.

In de periode na januari 2020 zijn de prijzen korte tijd opgelopen. In april en mei 2020 bereikte de prijsindex nagenoeg hetzelfde niveau als in december 2019. 
In januari 2021 lagen de prijzen 0,4 procent lager dan in december 2019. In juli 2021 is te zien dat de prijzen 1,8 procent lager liggen dan in december 2019.

Na juli 2021 is weer een stijging ingezet. Aan het einde van de onderzoeksperiode, in mei 2022, zijn de prijzen 1,5 procent hoger dan in december 2019. De prijzen in mei 2022 zijn 2,5 procent hoger dan een jaar eerder in mei.