Update Prijsontwikkeling elektronische publicaties

4. Uitkomsten onderzoek

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van het onderzoek besproken. Eerst zal de prijsindex voor de normale reeks van elektronische publicaties besproken worden en daarna de bijbehorende afgeleide reeks.

4.1 Prijsontwikkeling volgens normale reeks

De prijzen van elektronische publicaties zijn in januari 2020 met 3,5 procent gedaald ten opzichte van december 2019. In de periode daarna tot en met mei 2020 zijn de prijzen weer gestegen. In januari 2021 lagen de prijzen 0,4 procent lager dan in december 2019. In juli 2021 is te zien dat de prijzen 1,8 procent lager liggen dan in december 2019.
In de meest recente cijfers is te zien dat de prijzen in mei 2022 1,5 procent hoger waren dan in december 2019. Het prijsniveau in mei 2022 was 2,5 procent hoger dan in mei 2021.

4.1.1 Prijsindexcijfers elektronische publicaties, normale reeks en afgeleide reeks
Jaar  Normale reeks (Prijsindex december 2019 = 100)Afgeleide reeks (Prijsindex december 2019 = 100)
2019dec100100,0
2020jan96,5107,1
2020feb96,8107,5
2020mrt98,6109,4
2020apr99,9110,9
2020mei99,9110,9
2020jun99,2110,2
2020jul99,3110,2
2020aug99109,9
2020sep98,8109,7
2020okt98,5109,4
2020nov98,8109,7
2020dec97,6108,4
2021jan99,6110,5
2021feb100111,0
2021mrt99,5110,5
2021apr99,7110,7
2021mei99109,9
2021jun98,7109,6
2021jul98,2109,0
2021aug98,3109,1
2021sep99,1110,0
2021okt99,3110,2
2021nov99,1110,0
2021dec98,9109,8
2022jan100,2111,2
2022feb100,8111,9
2022mrt100,7111,8
2022apr100,7111,8
2022mei101,5112,6
 

4.2 Prijsontwikkeling volgens afgeleide reeks

Als in januari 2020 de belastingtarieven van december 2019 zouden gelden, zouden de prijzen van elektronische publicaties in januari 2020 gestegen zijn met 7,1 procent ten opzichte van december 2019. In mei 2022 zou de prijsstijging verder zijn opgelopen naar 12,6 procent. Hierbij moet opgemerkt worden dat niet bekend is of andere factoren doorberekend zouden worden, ook als de belasting niet gewijzigd zou zijn. Ten opzichte van mei 2021 zijn de prijzen in mei 2022 met 2,5 procent gestegen. De jaarmutaties zijn vanaf januari 2021 bij de normale reeks en de afgeleide reeks exact hetzelfde. Dit omdat de belastingtarieven alleen per januari 2020 gewijzigd zijn en daarna niet meer.