Update Prijsontwikkeling elektronische publicaties

1. Inleiding

Per 1 januari 2020 is de belasting toegevoegde waarde (btw) op elektronische publicaties verlaagd van 21 naar 9 procent. Hierdoor werd de btw van elektronische publicaties gelijkgesteld aan die van fysieke publicaties. Het kabinet beoogt met de belastingverlaging een gelijk speelveld tussen elektronische en fysieke uitgaven van (studie)boeken, kranten en tijdschriften.

Het Ministerie van Financiën heeft het CBS gevraagd onderzoek te doen naar de prijsontwikkeling van elektronische publicaties. Het CBS heeft voor bepaalde productgroepen data in huis waaruit de prijsontwikkeling kan worden afgeleid. In dit onderzoek zijn digitale tijdschriften en digitale studieboeken buiten beschouwing gehouden, zoals is afgestemd met het Ministerie van Financiën. Het onderzoek heeft zich gericht op de prijsontwikkeling van digitale kranten en e-books.

Dit rapport is de laatste in een reeks eerder gepubliceerde cijfers over de prijsontwikkeling van digitale publicaties. De indexreeks van de prijsontwikkeling van de elektronische publicaties loopt van december 2019 tot en met mei 2022. 

Het Ministerie van Financiën heeft oorspronkelijk gevraagd om separate prijsindexcijfers voor digitale kranten en e-books. Na overleg is afgesproken dat het CBS één prijsindexreeks levert voor elektronische publicaties, omdat bij separate indices geheimhouding in het geding kwam. 

De uitkomsten van dit onderzoek staan in dit rapport. In hoofdstuk 2 staat de wijze van dataverzameling. De berekeningswijze wordt toegelicht in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de resultaten vermeld met daarna een conclusie over de prijsontwikkeling van elektronische publicaties.