Auteur: Ellen Webbink, Monica Deschinger, Ilona Veer, Jeremy Weidum
Rapportage Waarschuwingen 2021

Samenvatting

Om een beeld te krijgen van het aantal waarschuwingen dat in 2021 in het kader van de Fraudewet en Participatiewet is gegeven, is naar alle gemeenten in Nederland een enquête gestuurd. Met de antwoorden op deze enquête is een berekening gemaakt van het totale aantal waarschuwingen.

Voor de gemeenten die niet hebben gerespondeerd, is het aantal waarschuwingen geschat op basis van de antwoorden van gemeenten die wel hebben gerespondeerd. Hieruit blijkt dat er in 2021 ongeveer 8,4 duizend waarschuwingen zijn gegeven: naar schatting 6,8 duizend vanwege het schenden van de inlichtingenplicht, ongeveer 850 vanwege het niet voldoen aan de arbeids- en/of re-integratieverplichting, circa 50 vanwege tekortschietend besef van verantwoordelijkheid en ongeveer 680 vanwege een overige reden. Het aantal waarschuwingen vanwege het niet voldoen aan de eis tegenprestatie werd op minder dan 50 geschat. De coronapandemie heeft, net als in 2020, een dempende invloed gehad op het aantal gegeven waarschuwingen.