Auteur: Ellen Webbink, Monica Deschinger, Ilona Veer, Jeremy Weidum
Rapportage Waarschuwingen 2021

Bijlage 2: Tabel

Tabel 4.1.1b Aantal waarschuwingen naar soort, 2016 tot en met 2021

Inlichtingen

Vragen over deze publicatie kunnen gestuurd worden aan het CBS onder vermelding van het referentienummer PR001182/3 BDFS-G.