Auteur: Annemieke Vermeulen, Rianne Kraaijeveld
Financiële kengetallen zorginstellingen 2020

5. Bedrijfskosten en personeelsomvang van care-instellingen

In dit hoofdstuk worden de kosten van care-instellingen over de periode 2016–2020 gerelateerd aan de personeelsformatie. In tabel 7.3.5 van de tabellenbijlage staat een compleet beeld met kernvariabelen uit de care-sector.

5.1 Bedrijfskosten per arbeidsjaar

In tabel 7.3.1 van de tabellenbijlage is de verdeling gegeven van de totale bedrijfskosten per arbeidsjaar per verslagjaar in decielen. Voor de vergelijkbaarheid zijn de bedragen gecorrigeerd voor inflatie naar het prijspeil van 2020. In de opvolgende tabellen zijn de bedrijfskosten nader gespecificeerd. In tabel 7.3.2 van de tabellenbijlage zijn de arbeidskosten per arbeidsjaar weergegeven, in tabel 7.3.3 van de tabellenbijlage de overige bedrijfskosten en in tabel 7.3.4 van de tabellenbijlage de onderhouds- en energiekosten. Figuur 5.1.1 laat zien dat de hoogste mediane bedrijfskosten per arbeidsjaar, op prijspeil 2020, zichtbaar zijn bij de sector GGZ en de laagste waarden bij de thuiszorginstellingen. In alle care-sectoren nemen de mediane bedrijfskosten in 2020 toe ten opzichte van 2019.

5.1.1 Ontwikkeling van de mediane bedrijfskosten per arbeidsjaar per sector, 2016-2020
 2016 (%)2017 (%)2018 (%)2019 (%)2020 (%)
Totaal Care (incl. GGZ-Zvw)84,384,083,283,586,2
Geestelijke gezondheidszorg93,695,295,093,295,2
Gehandicapten zorg86,385,885,187,087,5
Verpleging en verzorging83,183,581,881,485,5
Thuiszorg70,470,271,369,871,8
 

De spreiding van de bedrijfskosten per arbeidsjaar binnen de sectoren is het grootst bij thuiszorginstellingen. Bij de thuiszorginstellingen heeft 10 procent minder dan 47 240 euro bedrijfskosten per arbeidsjaar in 2020. Aan de andere kant heeft ook 10 procent van de thuiszorginstellingen meer dan 202 828 euro bedrijfskosten per arbeidsjaar (zie ook tabel 7.3.1 van de tabellenbijlage). Enkele thuiszorginstellingen hebben relatief weinig personeel in loondienst en relatief veel ingehuurd personeel. Hierdoor zijn de (overige) bedrijfskosten per arbeidsjaar voor deze instellingen erg hoog. Voor de sector V&V is de spreiding van de bedrijfskosten per arbeidsjaar het kleinst, daar heeft 80 procent van de instellingen tussen de 70 815 euro en 104 148 euro bedrijfskosten per arbeidsjaar in 2020.

5.1.2 Spreiding van de bedrijfskosten per arbeidsjaar per sector, 2020
 1e deciel (x 1 000 euro)2e deciel (x 1 000 euro)5e deciel (x 1 000 euro)8e deciel (x 1 000 euro)9e deciel (x 1 000 euro)
Totaal Care (incl. GGZ-Zvw)61,671,086,2101,9123,8
Geestelijke gezondheids zorg70,778,295,2105,9123,3
Gehandicapten zorg66,773,687,5103,0140,3
Verpleging en verzorging70,876,185,594,5104,1
Thuiszorg47,253,171,8114,4202,8