Aanvullend onderzoek voor branchevereniging NCV

2. Omzetniveaus

2.1 Statistische data

Het CBS publiceert omzetstatistieken op maand-, kwartaal- en jaarbasis. De omzetgegevens voor dit onderzoek zijn afkomstig uit de productiestatistiek op jaarbasis.

Productiestatistiek
De productiestatistiek (PS) geeft een beeld van de werkgelegenheid en de financiële situatie van een bedrijfstak. De resultaten zijn gebaseerd op enquêtering onder een omvangrijke steekproef van bedrijven, waarin per definitie alle bedrijven met minimaal 50 werkzame personen vertegenwoordigd zijn. Bij branches met een klein bedrag aan verkopen van parfums en cosmetica, zoals de winkels in voedingsmiddelen, de apotheken en de markthandel, kunnen de geschatte omzetten fluctueren in de tijd als gevolg van steekproefeffecten. De resultaten van de PS komen doorgaans binnen 16 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar. Het meest recent beschikbare jaar is 2020.

2.2 Methode

Omzetniveau
Om het omzetniveau dat betrekking heeft op cosmetica-verkopen aan consumenten (detailhandelsomzet) van een bedrijfstak te bepalen is gebruik gemaakt van de omzetgegevens uit de productiestatistiek. De cosmetica-omzet van de groothandel in parfums en cosmetica heeft betrekking op verkoop aan consumenten en niet op verkoop aan detailhandel. De cosmetica-omzet van haar- en schoonheidsverzorging heeft betrekking op handelsomzet (producten die los verkocht worden) en niet op omzet uit dienstverlening (producten die in een behandeling zijn verwerkt).

2.3 Omzet cosmetica en parfums

In paragraaf 2.3 wordt de totale omzet van cosmetica en parfums aan consumenten weergegeven voor de jaren 2017 tot en met 2020. Deze omzet wordt ook weergegeven per bedrijfstak.

2.3.1 Omzet door verkopen van cosmetica en parfums aan consumenten

In 2020 werd voor 3,70 miljard euro aan cosmetica en parfums verkocht aan consumenten. Dat is bijna 9 procent meer dan in 2017. De omzet steeg in 2020 voor het derde jaar op rij.

2.3.1 Omzet door verkopen cosmetica en parfums aan consumenten
JaarCosmeticaomzet x miljard euro (x miljard euro)
20173,40
20183,51
20193,68
20203,70

2.3.2 Detailhandelsomzet cosmetica en parfums per bedrijfstak

Drogisterijen verkochten in 2020 voor bijna 1,4 miljard euro aan cosmetica en parfums. Dat komt neer op bijna 40 procent van de totale omzet van cosmetica en parfums aan consumenten. Winkels in parfums en cosmetica verkochten 702 miljoen omzet aan cosmetica en parfums, gevolgd door supermarkten met 669 miljoen. Samen waren deze drie bedrijfstakken in 2020 goed voor bijna driekwart van de verkopen van cosmetica en parfums.
Webwinkels hadden een aandeel van 12 procent, gevolgd door warenhuizen, die 6 procent van de omzet van cosmetica en parfums behaalden. De overige omzet werd geboekt in bedrijfstakken met een relatief laag aandeel in de verkopen van cosmetica en parfums aan consumenten, waaronder de groothandel in parfums en cosmetica, kappers, schoonheidssalons en apotheken.

2.3.2 Omzet cosmetica en parfums per bedrijfstak, 2020
BedrijfstakOmzet cosmetica en parfums (x miljoen euro)
Drogisterijen1364
Winkels in parfums en cosmetica702
Supermarkten669
Webwinkels427
Warenhuizen231
Haar- en schoonheidsverzorging108
Groothandel in parfums en cosmetica127
Winkels in voedingsmiddelen17
Apotheken17
Markthandel37

Onder de bedrijfstak webwinkels vallen alle bedrijven waarvan het merendeel van de omzet wordt behaald door verkoop aan consumenten via internet. Tot webwinkels behoren niet: bedrijven waarvan het merendeel van de omzet wordt behaald door verkoop via fysieke winkels en daarnaast omzet genereren door verkoop aan consumenten via internet.
 De omzet van cosmetica en parfums van Groothandel in parfums en cosmetica heeft betrekking op verkoop aan consumenten en niet op verkoop aan detailhandel.
De omzet van cosmetica en parfums van haar- en schoonheidsverzorging heeft betrekking op producten die los verkocht worden en niet op producten die in een behandeling zijn verwerkt.


2.3.3 Detailhandelsomzet cosmetica en parfums per bedrijfstak, 2017–2020

De omzet van drogisterijen behaald door de verkoop van cosmetica en parfums ligt in 2020 bijna 5 procent hoger dan 3 jaar eerder. Ook supermarkten verkochten meer aan cosmetica en parfums (bijna 20 procent). Bij de webwinkels was de stijging zelfs nog sterker. Zij verkochten in 2020 bijna 35 procent meer aan cosmetica en parfums dan in 2017. Ook winkels in cosmetica en parfums, warenhuizen en de groothandel vergrootten hun omzetaandeel in de cosmetica en parfums in de periode tussen 2017 en 2020.

2.3.3 Detailhandelsomzet cosmetica en parfums per bedrijfstak, 2017–2020 (x miljoen euro)
2017201820192020
Totaal3 3963 5143 6813 699
Drogisterijen1 3031 3621 3351 364
Winkels in parfums en cosmetica 698 791 802 702
Supermarkten 564 598 621 669
Webwinkels 318 247 361 427
Warenhuizen 228 242 266 231
Haar- en schoonheidsverzorging 129 87 92 108
Groothandel in parfums en cosmetica 90 75 122 127
Winkels in voedingsmiddelen 25 13 12 17
Apotheken 23 59 35 17
Markthandel 17 40 34 37
Bron: CBS.
 

2.4 Omzet cosmetica en parfums per bedrijfstak

In paragraaf 2.4 wordt de omzet van cosmetica en parfums aan consumenten per bedrijfstak in kaart gebracht, evenals het omzetaandeel van cosmetica en parfums binnen de totale omzet van een bedrijfstak.

2.4.1 Omzet drogisterijen

Ruim een derde van de omzet van drogisterijen heeft betrekking op de verkoop van cosmetica en parfums. Dit aandeel is vrij stabiel in de periode 2017–2020.
 

2.4.1 Omzet drogisterijen
Omzet totaal (x miljoen euro)Omzet cosmetica en parfums (x miljoen euro)Aandeel omzet cosmetica en parfums binnen bedrijfstak (%)
Drogisterijen
20173 6101 30336,1
20183 8731 36235,2
20193 7881 33535,3
20203 9301 36434,7
Bron: CBS.

2.4.2 Omzet winkels in parfums en cosmetica

De omzet van cosmetica en parfums steeg in de periode 2017 t/m 2019, waarna er in 2020 weer een daling te zien was. Het aandeel van cosmetica en parfums op de totale omzet was in deze periode iets minder dan twee derde.

2.4.2 Omzet winkels in parfums en cosmetica
Omzet totaal (x miljoen euro)Omzet cosmetica en parfums (x miljoen euro)Aandeel omzet cosmetica en parfums binnen bedrijfstak (%)
Winkels in parfums en cosmetica
20171 154 69860,4
20181 193 79166,3
20191 271 80263,1
20201 188 70259,1
Bron: CBS.

2.4.3 Omzet supermarkten

Voor supermarkten steeg de omzet van cosmetica en parfums in de periode tussen 2017 en 2020. Het omzetaandeel bleef in deze periode stabiel.

2.4.3 Omzet supermarkten
Omzet totaal (x miljoen euro)Omzet cosmetica en parfums (x miljoen euro)Aandeel omzet cosmetica en parfums binnen bedrijfstak (%)
Supermarkten
201735 5575641,6
201835 9715981,7
201936 7706211,7
202040 3616691,7
Bron: CBS.

2.4.4 Omzet webwinkels

De omzet van cosmetica en parfums door webwinkels lag in 2020 hoger dan in 2017. Het aandeel van cosmetica en parfums op de totale omzet lag in 2020 daarentegen lager dan in 2017.

2.4.4 Omzet webwinkels
Omzet totaal (x miljoen euro)Omzet cosmetica en parfums (x miljoen euro)Aandeel omzet cosmetica en parfums binnen bedrijfstak (%)
Webwinkels
20179 3463183,4
201810 9662472,2
201913 0033612,8
202017 5574272,4
Bron: CBS.

2.4.5 Omzet warenhuizen

De omzet van cosmetica en parfums behaald door warenhuizen bleef stabiel in de periode tussen 2017 en 2020, evenals het omzetaandeel.

2.4.5 Omzet warenhuizen
Omzet totaal (x miljoen euro)Omzet cosmetica en parfums (x miljoen euro)Aandeel omzet cosmetica en parfums binnen bedrijfstak (%)
Warenhuizen
20173 6122286,3
20183 8612426,3
20194 0282666,6
20203 6812316,3
Bron: CBS.

2.4.6 Omzet groothandel in parfums en cosmetica

Groothandelsbedrijven in parfums en cosmetica verkochten in 2020 voor 127 miljoen euro aan consumenten. De omzet betrof in 2017 nog 90 miljoen. Het omzetaandeel nam tussen 2020 en 2017 toe van bijna 3 procent naar bijna 4 procent.

2.4.6 Omzet groothandel in parfums en cosmetica
Omzet totaal (x miljoen euro)Omzet cosmetica en parfums (x miljoen euro)Aandeel omzet cosmetica en parfums binnen bedrijfstak (%)
Groothandel in parfums en cosmetica
20173 191902,8
20183 316752,3
20193 5731223,4
20203 2871273,9
Bron: CBS.

2.4.7 Omzet haar- en schoonheidsverzorging

De handelsomzet van kappers en schoonheidssalons, waarvan in dit onderzoek wordt aangenomen dat dit voornamelijk cosmetica-verkopen betreft, is in de periode 2017–2020 vrij stabiel gebleven en betrof in 2020 iets minder dan 5 procent van de totale omzet.

2.4.7 Omzet haar- en schoonheidsverzorging
Omzet totaal (x miljoen euro)Omzet cosmetica en parfums (x miljoen euro)Aandeel omzet cosmetica en parfums binnen bedrijfstak (%)
Haar- en schoonheidsverzorging
20172 4031295,4
20182 525873,5
20192 659923,5
20202 3031084,7
Bron: CBS.

2.4.8 Omzet apotheken

In de periode tussen 2017 en 2020 was het omzetaandeel van cosmetica en parfums in 2018 het hoogst met 59 miljoen. Ook het omzetaandeel was in dit jaar het hoogst.

2.4.8 Omzet apotheken
Omzet totaal (x miljoen euro)Omzet cosmetica en parfums (x miljoen euro)Aandeel omzet cosmetica en parfums binnen bedrijfstak (%)
Apotheken
20174 603230,5
20184 635591,3
20194 557350,8
20204 645170,4
Bron: CBS.

2.4.9 Omzet winkels in voedingsmiddelen

Winkels in voedingsmiddelen verkochten in 2020 voor 17 miljoen euro aan cosmetica en parfums. Dit betreft een fractie van de totale omzet.

2.4.9 Omzet winkels in voedingsmiddelen
Omzet totaal (x miljoen euro)Omzet cosmetica en parfums (x miljoen euro)Aandeel omzet cosmetica en parfums binnen bedrijfstak (%)
Winkels in voedingsmiddelen
20175 673250,4
20185 775130,2
20195 971120,2
20206 320170,3
Bron: CBS.

2.4.10 Omzet markthandel

Markthandelaren verkochten in 2020 voor 37 miljoen euro aan cosmetica en parfums. Het aandeel op de totale omzet bedroeg in dat jaar bijna 3 procent.

2.4.10 Omzet markthandel
Omzet totaal (x miljoen euro)Omzet cosmetica en parfums (x miljoen euro)Aandeel omzet cosmetica en parfums binnen bedrijfstak (%)
Markthandel
20171 296171,3
20181 313403,1
20191 324342,6
20201 398372,7
Bron: CBS.