Criminaliteit in netwerken van jongeren uit Den Haag Zuidwest

3. Blootstelling aan high impact crimes in netwerken van jongeren uit Zuidwest

In hoofdstukken 3 tot en met 5 zullen de resultaten van de netwerkanalyse onder Haagse jongeren worden beschreven. In dit hoofdstuk beschrijven we eerst in hoeverre high impact criminaliteit voorkomt onder jongeren uit Den Haag en uit Zuidwest. Daarna bekijken we de netwerken van de jongeren: in hoeverre worden de jongeren potentieel blootgesteld aan high impact crimes in hun netwerk en zijn er verschillen te zien tussen jongeren uit Zuidwest en andere delen van Den Haag? We bekijken ook of jongeren in bepaalde netwerken meer worden blootgesteld aan criminaliteit dan in andere netwerken. Tot slot laten we zien of er ook verschillen zijn in blootstelling tussen de buurten in Zuidwest.

3.1 High impact crimes in Den Haag en in Zuidwest

Van alle jongeren tussen 12 en 27 jaar die wonen in Den Haag is 6 procent in de jaren 2014 tot en met 2018 één of meerdere keren verdacht geweest van een high impact crime. Dit is niet overal in Den Haag hetzelfde. Jongeren uit Zuidwest zijn vaker verdacht dan jongeren die in stadsdeel Centrum wonen die op hun beurt weer vaker verdacht zijn dan jongeren in de rest van Den Haag. Dit geldt met name voor de wat oudere jongeren: onder de 22- tot 27-jarigen uit Zuidwest is ruim 10 procent ten minste één keer in de afgelopen vijf jaar verdacht geweest van een high impact crime, tegenover 7 procent in stadsdeel Centrum en 5 procent in de rest van Den Haag.

Verdachte jongeren van high impact crimes in Den Haag, 2018Verdachte jongeren van high impact crimes in Den Haag, 2018 Zuidwest 4,1% Stadsdeel Centrum 4,2% Overig Den Haag 2,3% 12 tot 17 jaar Zuidwest 11,0% Stadsdeel Centrum 10,1% Overig Den Haag 6,9% 17 tot 22 jaar Zuidwest 10,4% Stadsdeel Centrum 6,7% Overig Den Haag 5,2% 22 tot 27 jaarVerdachte jongeren van high impact crimes in Den Haag, 2018Zuidwest4,1%Stadsdeel Centrum4,2%Overig Den Haag2,3%12 tot 17 jaarZuidwest11,0%Stadsdeel Centrum10,1%Overig Den Haag6,9%17 tot 22 jaarZuidwest10,4%Stadsdeel Centrum6,7%Overig Den Haag5,2%22 tot 27 jaar
 

Afhankelijk van de leeftijdsgroep kan in Zuidwest het percentage verdachten tussen de verschillende buurten sterk verschillen. In de buurt Morgenstond-West is van de 17- tot 22-jarigen 7 procent verdacht, terwijl dat in de buurt Moerwijk-Zuid bijna 15 procent is. Ook de andere buurten van Moerwijk (Noord, Oost en West) laten voor deze leeftijdsgroep hogere percentages verdachten zien (zie kaart 3.1.2).

Voor de jongste groep jongeren (12 tot 17 jaar) is met bijna 3 procent het aandeel verdachten het laagst in de buurt Morgenstond-West. De buurten Moerwijk-West en Moerwijk-Oost kennen met 7 procent de hoogste percentages verdachten.

Het percentage HIC-verdachten onder de oudste groep jongeren (22 tot 27 jaar) laat voor Zuidwest een homogener beeld zien. In alle buurten schommelt het aandeel verdachten tussen 9 en 11 procent. Alleen Moerwijk-Zuid wijkt af met 14 procent.

3.1.2 Verdachten van high impact crimes onder jongeren in Den Haag, 2014-2018
Buurtnaam 12 tot 17 jaar (%) 17 tot 22 jaar (%)22 tot 27 jaar (%)
Oostduinen
Belgisch Park2,43,73,8
Westbroekpark
Duttendel
Nassaubuurt1,13,65,1
Uilennest01,60
Duinzigt01,11,8
Waalsdorp04,51
Arendsdorp
Van Hoytemastraat en omgeving1,400
Archipelbuurt1,35,12,3
Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes
Oud Scheveningen5,17,83,5
Vissershaven3,47,16,5
Scheveningen Badplaats0,910,53,2
Visserijbuurt3,811,13,9
Rijslag3,77,55,2
Duindorp1,99,85,4
Statenkwartier1,24,82
Geuzenkwartier1,94,66,1
Zorgvliet
Stadhoudersplantsoen06,32,9
Sweelinckplein en omgeving12,21,7
Bloemenbuurt-West01,73,2
Bloemenbuurt-Oost0,73,33,4
Bomenbuurt1,94,12,1
Vogelwijk120
Bosjes van Pex
Bohemen en Meer en Bos1,34,74,3
Ockenburgh
Kijkduin
Kraayenstein0,94,55,9
Kerketuinen en Zichtenburg
Houtwijk2,596,5
Kom Loosduinen54,410
Waldeck-Zuid2,46,22,6
Nieuw Waldeck3,811,16,7
Rosenburg2,818,212
Componistenbuurt1,54,40
Waldeck-Noord
Vruchtenbuurt14,32,1
Eykenduinen0,83,14,9
Heesterbuurt2,96,56
Valkenboskwartier3,77,24,1
Rond de Energiecentrale2,28,25,2
Koningsplein en omgeving1,96,23
Zeeheldenkwartier2,76,34,2
Willemspark
Haagse Bos
Landen2,410,69,9
Kampen2,26,88,1
Marlot
Burgen en Horsten3,36,34,2
Bezuidenhout-West5,74,15,1
Bezuidenhout-Midden1,46,82,7
Bezuidenhout-Oost1,75,52,4
Huygenspark354,2
Rivierenbuurt-Zuid
Rivierenbuurt-Noord3,311,35,5
Kortenbos3,110,35,9
Voorhout
Uilebomen46,92,8
Zuidwal3,87,65,9
Schildersbuurt-West5,815,88,9
Schildersbuurt-Noord412,613,1
Schildersbuurt-Oost4,61210
Transvaalkwartier-Noord6,410,98,8
Transvaalkwartier-Midden4,89,910,6
Transvaalkwartier-Zuid3,311,57,6
Rustenburg1,69,26,3
Oostbroek-Noord3,884,5
Oostbroek-Zuid2,86,64,7
Leyenburg2,47,35,9
Venen, Oorden en Raden3,311,710,3
Zijden, Steden en Zichten5,49,19,9
Dreven en Gaarden2,910,810,7
De Uithof
Morgenstond-Zuid4,21411,3
Morgenstond-West2,779,3
Morgenstond-Oost5,899,2
Zuiderpark
Moerwijk-Oost7,313,910,4
Moerwijk-West6,713,79,5
Moerwijk-Noord3,910,69,4
Moerwijk-Zuid414,914
Groente- en Fruitmarkt5,310,87,3
Laakhaven-Oost9,56,74,6
Laakhaven-West4,99,96
Spoorwijk4,212,39,2
Laakkwartier-West4,19,87,6
Laakkwartier-Oost2,88,35,7
Noordpolderbuurt5,211,28,2
Binckhorst
Erasmus Veld1,67,88,1
Hoge Veld1,69,16,9
Parkbuurt oosteinde1,23,53,5
Lage Veld1,6127,6
Zonne Veld0,35,27,3
Vlietzoom-West
Vliegeniersbuurt
De Reef
Bosweide0,42,63,4
Tedingerbuurt
De Venen4,5125,4
Morgenweide0,57,88,1
Singels2,54,67,9
Waterbuurt0,76,96,4
De Bras2,15,74,9
Vlietzoom-Oost
De Rivieren
De Lanen2,18,910,4
De Velden1,96,33,7
De Vissen1,56,14,2
Rietbuurt1,59,55,7

3.2 High impact crimes per type netwerk

Jongeren uit Den Haag komen in verschillende mate in hun sociale omgeving in aanraking met verdachten van een high impact crime. Figuur 3.2.1 geeft weer hoeveel procent van het totale potentiële sociale netwerk van Haagse jongeren gemiddeld bestaat uit HIC-verdachten. Voor de leeftijdsgroepen 17 tot 22 jaar en 22 tot 27 jaar geldt dat jongeren uit Zuidwest meer worden blootgesteld aan HIC-verdachten dan jongeren uit het stadsdeel Centrum en overig Den Haag. Voor de jongste leeftijdsgroep (12 tot 17 jaar) is de blootstelling onder jongeren uit Zuidwest en uit het stadsdeel Centrum ongeveer even groot, maar wel duidelijk groter dan in de rest van Den Haag. 

3.2.1 HIC-verdachten in het totale netwerk van jongeren uit Den Haag, 2018 
Leeftijd van jongereZuidwest (%)Centrum (%)Overig Den Haag (%)
12 tot 17 jaar4,64,72,7
17 tot 22 jaar6,45,64,0
22 tot 27 jaar5,84,33,5
 

De mate van blootstelling aan criminaliteit verschilt echter tussen de netwerktypen. Zoals figuur 3.2.2 laat zien, is het aandeel verdachte familieleden (i.e. buiten het eigen gezin c.q. huishouden) voor elke leeftijdsgroep hoog in vergelijking met de andere netwerktypen. De grootste verschillen tussen de drie leeftijdsgroepen zijn te zien in het klasgenotennetwerk. Gemiddeld 8,5 procent van de klasgenoten van 17- tot 22-jarigen uit Zuidwest is verdacht geweest van een HIC. Onder de oudste leeftijdsgroep ligt dit met 6 procent wat lager; onder de jongste leeftijdsgroep is dit 4 procent. 

3.2.2 HIC-verdachten per type netwerk voor jongeren uit Zuidwest, 2018
Leeftijd van jongereBuren (%)Collega's (%)Familieleden (%)Huisgenoten (%)Klasgenoten (%)
12 tot 17 jaar5,45,57,54,54,0
17 tot 22 jaar5,55,87,35,18,5
22 tot 27 jaar6,05,17,16,16,0

Niet alleen in het totale netwerk, maar ook voor de verschillende netwerktypen geldt dat jongeren uit Zuidwest en uit stadsdeel Centrum vaker worden blootgesteld aan HIC-verdachten dan jongeren in de rest van Den Haag. Voor de jongste twee leeftijdsgroepen (12 tot 17 jaar en 17 tot 22 jaar) lopen het aandeel verdachte contacten per type netwerk tussen Zuidwest en stadsdeel Centrum niet heel erg uiteen. Een uitzondering hierop zit in het klasgenotennetwerk van 17- tot 22-jarigen. Van deze jongeren uit Zuidwest is gemiddeld 8,5 procent van de klasgenoten verdacht geweest van een high impact crime, tegenover 7 procent van de klasgenoten van jongeren uit stadsdeel Centrum.

In de netwerken van de oudste groep jongeren (22 tot 27 jaar) zijn in alle netwerktypen duidelijke verschillen te zien tussen Zuidwest en stadsdeel Centrum. Oudere jongeren uit Zuidwest hebben in elk type netwerk gemiddeld meer HIC-verdachten dan de oudere jongeren uit stadsdeel Centrum (figuur 3.2.3). 

3.2.3 HIC-verdachten per type netwerk voor 22- tot 27-jarigen uit Den Haag, 2018
Type netwerkZuidwest (%)Centrum (%)Overig Den Haag (%)
Buren6,04,93,5
Collega's 5,14,23,5
Familieleden7,15,33,9
Huisgenoten6,14,73,7
Klasgenoten6,03,33,3

De blootstelling in het klasgenotennetwerk laat grote verschillen zien tussen Zuidwest en stadsdeel Centrum. Dit hangt samen met het soort onderwijs dat de jongeren volgen. Jongeren op het vmbo en mbo zijn vaker verdacht van een high impact crime dan jongeren op havo/vwo of het hoger onderwijs (figuur 3.2.4). Hierdoor hebben jongeren op het vmbo of mbo dus ook meer kans om verdachten in hun klasgenotennetwerk te hebben. 

3.2.4 HIC-verdachte klasgenoten van 12- tot 27-jarigen in Den Haag, 2018
Categorie1Verdacht (%)
Vmbo en mbo niveau 14,9
Mbo niveau 2 en 314,5
Mbo niveau 46,4
Havo en vwo1,4
Hbo en wo1,9

Jongeren uit Zuidwest zitten vaker op het vmbo of mbo dan jongeren uit het stadsdeel Centrum of overig Den Haag (figuur 3.2.5). Met name jongeren die een mbo-opleiding op niveau 2 of 3 volgen, het soort onderwijs met het hoogste gemiddelde percentage verdachte klasgenoten, zijn in Zuidwest oververtegenwoordigd. 

3.2.5 12- tot 27-jarigen uit Den Haag met een inschrijving in het bekostigd onderwijs, 1 oktober 2018
Categorie1Vmbo en mbo niveau 1 (%)Mbo niveau 2 en 3 (%)Mbo niveau 4 (%)Havo en vwo (%)Hbo en wo (%)
Zuidwest38,113,714,113,021,1
Stadsdeel Centrum27,010,911,211,639,3
Overig Den Haag26,87,89,623,132,7

3.3 Verschillen tussen buurten in Zuidwest

Naast verschillen tussen Zuidwest enerzijds en stadsdeel Centrum en overig Den Haag anderzijds, zijn er ook verschillen te zien tussen de verschillende buurten in Zuidwest. Ook hier verschilt de  mate waarin jongeren worden blootgesteld aan verdachten van high impact crimes tussen de verschillende typen netwerken. We bespreken hieronder de resultaten voor het netwerk van klasgenoten, familieleden, huisgenoten en buren. 

Wijken in Den Haag ZuidwestKaart van de wijken in Den Haag Zuidwest Overig Den Haag Den Haag Zuid-West