Criminaliteit in netwerken van jongeren uit Den Haag Zuidwest

4. Blootstelling van niet-verdachte jongeren aan high impact crimes

Tot nu toe is in kaart gebracht hoe de sociale omgeving verschilt tussen verschillende leeftijdsgroepen en verschillende regio’s in Den Haag. In dit hoofdstuk wordt een derde dimensie toegevoegd, namelijk het zelf wel of juist niet verdacht zijn geweest van een high impact crime. Met andere woorden: ziet de sociale omgeving van niet-verdachte jongeren er anders uit dan de sociale omgeving van verdachte jongeren? In hoeverre komen niet-verdachte jongeren in aanraking met verdachten van high impact crimes en is deze blootstelling in bepaalde netwerken groter dan in andere? Hierbij moet opgemerkt worden dat alleen samenhang en geen causale verbanden zijn onderzocht tussen de blootstelling aan verdachten en het zelf verdacht zijn van high impact crimes.

4.1 Verschillen in blootstelling tussen verdachte en niet-verdachte jongeren

Figuur 4.1.1 laat het verschil zien in blootstelling aan HIC-verdachten in het totale netwerk van jongeren die zelf wel of juist niet verdacht zijn geweest van een high impact crime. Over het algemeen hebben jongeren die zelf niet verdacht zijn geweest van een high impact crime gemiddeld ook minder HIC-verdachten in hun netwerk. Tussen de verschillende regio’s zijn er duidelijke verschillen te zien bij de jongeren die zelf niet verdacht zijn. Voor de oudste twee leeftijdsgroepen zien we dat jongeren in Zuidwest die zelf niet verdacht zijn geweest van een high impact crime, een grotere kans hebben om blootgesteld te worden aan HIC in hun potentiële netwerk, dan jongeren uit stadsdeel Centrum of de rest van Den Haag. De jongste groep jongeren uit Zuidwest die zelf niet verdacht is geweest, wordt ongeveer even vaak blootgesteld aan HIC-contacten in hun netwerk als jongeren uit stadsdeel Centrum.

4.1.1 HIC-verdachten in het netwerk van (niet-) verdachte Haagse jongeren, 2018
Leeftijd van jongereZelf verdachtZuidwest (%)Centrum (%)Overig Den Haag (%)
12 tot 17 jaarZelf niet verdacht4,44,62,6
12 tot 17 jaarZelf wel verdacht9,68,49,2
17 tot 22 jaarZelf niet verdacht6,05,13,7
17 tot 22 jaarZelf wel verdacht9,69,78,3
22 tot 27 jaarZelf niet verdacht5,54,03,3
22 tot 27 jaarZelf wel verdacht8,68,76,9
 

Bij de jongeren die zelf wél HIC-verdachte zijn geweest zien we weinig verschil tussen jongeren uit Zuidwest en de rest van Den Haag. De twee oudere groepen jongeren uit Zuidwest die zelf verdacht zijn geweest, worden ongeveer even vaak blootgesteld aan HIC-verdachten als jongeren uit stadsdeel Centrum. Dit zien we terug bij elk type netwerk.

De voorgaande resultaten laten verschillen zien in de blootstelling aan criminaliteit tussen verdachte en niet-verdachte jongeren en tussen enerzijds Zuidwest en anderzijds stadsdeel Centrum en de rest van Den Haag. Maar zijn er ook verschillen te zien tussen de vijf verschillende netwerken? Zijn er netwerken waarin niet-verdachte jongeren uit Zuidwest vaker blootgesteld worden aan verdachten van high impact crimes?

Voor de jongste leeftijdsgroep geldt dat de niet-verdachte jongeren uit Zuidwest de grootste kans hebben om blootgesteld te worden aan high impact crimes in hun familienetwerk (figuur 4.1.2.). Bij de groep 17- tot 22-jarigen is dit juist in het klasgenotennetwerk: bijna 8 procent van de klasgenoten van de jongeren die zelf niet verdacht zijn, zijn verdacht van een high impact crime. Bij de oudste leeftijdsgroep zien we tussen de vijf typen netwerken weinig verschillen in blootstelling aan criminaliteit bij jongeren die zelf niet verdacht zijn.

4.1.2 HIC-verdachten in de netwerken van (niet-) verdachte jongeren uit Den Haag Zuidwest, 2018
Leeftijdtype netwerkZelf niet verdacht (%)Zelf wel verdacht (%)
12 tot 17 jaarBuren5,36,9
12 tot 17 jaarCollega's 5,46,7
12 tot 17 jaarFamilieleden7,114,8
12 tot 17 jaarHuisgenoten4,113,7
12 tot 17 jaarKlasgenoten3,711,4
17 tot 22 jaarBuren5,45,9
17 tot 22 jaarCollega's 5,59,2
17 tot 22 jaarFamilieleden6,810,6
17 tot 22 jaarHuisgenoten4,510,8
17 tot 22 jaarKlasgenoten7,716,2
22 tot 27 jaarBuren5,87,0
22 tot 27 jaarCollega's 4,97,4
22 tot 27 jaarFamilieleden6,412,2
22 tot 27 jaarHuisgenoten5,412,7
22 tot 27 jaarKlasgenoten5,610,8
 

Jongeren uit Zuidwest die zelf wél verdacht zijn geweest van een high impact crime, hebben in hun netwerk relatief meer contacten die HIC-verdachte zijn. Verschillen in de mate van blootstelling aan criminaliteit tussen de jongeren die zelf wel en niet verdacht zijn, zijn bij de jongste en oudste leeftijdsgroep met name te zien in het familie-, huisgenoten- en klasgenotennetwerk. Bij de groep jongeren van 17 tot 22 jaar is met name een groot verschil te zien in het klasgenotennetwerk. Jongeren in deze leeftijdscategorie die zelf verdacht zijn geweest van criminaliteit, hebben in hun klasgenotennetwerk relatief de meeste contacten die ook HIC-verdachte zijn: 16 procent van hun klasgenoten is verdacht geweest van een high impact crime.