Criminaliteit in netwerken van jongeren uit Den Haag Zuidwest

Samenvatting

In 2019 is de Regio Deal Den Haag Zuidwest gestart. De ambitie van deze Regio Deal is om de sociaaleconomische positie en leefbaarheid van Den Haag Zuidwest op te stuwen in de richting van het gemiddelde van Den Haag.

Dit onderzoek richt zich op jeugdcriminaliteit in Den Haag Zuidwest, specifiek op de ‘high impact crimes’ (HIC). High impact crimes zijn vermogens- of geweldsmisdrijven en worden zo genoemd omdat ze een grotere impact hebben op de slachtoffers dan andere vormen van criminaliteit. Hoeveel jongeren uit Zuidwest betrokken zijn geweest bij high impact crimes is bekend uit statistieken. Maar in hoeverre dergelijke misdrijven zijn verweven in de sociale structuren van jongeren is niet bekend. Met andere woorden: in hoeverre worden jongeren (tussen 12 en 27 jaar) uit Zuidwest blootgesteld aan high impact crimes in hun sociale omgeving?

Om dit te onderzoeken is gebruik gemaakt van een netwerkanalyse. We onderscheiden in dit onderzoek vijf verschillende typen sociale netwerken:

  • Huisgenoten;
  • Familieleden (buiten huisgenoten); 
  • Klasgenoten;
  • Buren; 
  • Collega’s. 

Hieronder staan enkele resultaten van het onderzoek:

Jongeren uit Zuidwest worden vaker blootgesteld aan HIC dan elders in Den Haag

Met name de wat oudere jongeren (vanaf 17 jaar) uit Zuidwest worden in hun potentiële netwerk vaker blootgesteld aan verdachten van een high impact crime dan jongeren uit stadsdeel Centrum en uit de rest van Den Haag. Zo bestaat het netwerk van jongeren uit Zuidwest tussen 17 en 22 jaar voor ruim 6 procent aan contacten die verdacht zijn geweest van een high impact crime. 

Met name blootstelling in huishouden, in familie en in de klas

Jongeren uit Zuidwest komen met name in hun eigen huishouden, familie en klas in aanraking met verdachten van high impact crimes. Zo is van de gemiddelde 12- tot 17-jarige jongere uit Zuidwest 7,5 procent van zijn of haar familieleden verdacht geweest van een high impact crime en is van de gemiddelde 17- tot 22-jarige ruim 8 procent van de klasgenoten verdacht geweest.

Verschillen in blootstelling tussen buurten in Zuidwest

Niet heel Zuidwest laat dezelfde resultaten zien. In bepaalde buurten speelt blootstelling aan verdachten van high impact crimes meer dan in andere buurten. Dit hangt ook af van het type netwerk.

Zo zien we in het familienetwerk (buiten het eigen huishouden) tussen de buurten in Zuidwest verschillen in potentiële blootstelling aan verdachten van een high impact crime. Het duidelijkste zien we dit bij de 12- tot 17-jarigen. In de ene helft van de buurten in Zuidwest is ongeveer 9 procent van de familieleden van deze jongeren verdacht geweest van een high impact crime. In de andere helft ligt dit rond 6 á 7 procent.

Ook onder 22- tot 27-jarigen die onderwijs volgen zijn duidelijke verschillen te zien tussen de buurten in Zuidwest. In de buurten Morgenstond-Zuid en Morgenstond-Oost zijn respectievelijk 9 en 8 procent van de studiegenoten verdacht geweest. In de buurten De Uithof (in de wijk Bouwlust en Vrederust) en Morgenstond-West hebben de jongeren de minste kans op verdachte studiegenoten.

Verdachte jongeren worden meer blootgesteld aan criminaliteit dan niet-verdachte jongeren

Jongeren die zelf verdacht zijn geweest van een high impact crime, worden in hun netwerk vaker blootgesteld aan verdachten dan jongeren die zelf niet verdacht zijn geweest. Dit is met name te zien in het huisgenoten-, familie-, en klasgenotennetwerk en geldt voor zowel Zuidwest als stadsdeel Centrum en de rest van Den Haag.

Niet-verdachte jongeren uit Zuidwest worden meer blootgesteld aan HIC dan elders

Jongeren uit Zuidwest die zelf niet verdacht zijn geweest van een high impact crime, worden in hun netwerk vaker blootgesteld aan HIC-verdachten dan jongeren uit stadsdeel Centrum of de rest van Den Haag. Niet-verdachte jongeren uit Zuidwest tussen 12 en 17 jaar worden relatief vaak in hun familienetwerk blootgesteld aan high impact crimes, niet-verdachte jongeren tussen 17 en 22 jaar in hun klasgenotennetwerk.

Bij combinatie van verdachte huisgenoten én klasgenoten zijn jongeren zelf ook relatief vaak verdacht

Jongeren uit Zuidwest die in verschillende netwerken worden blootgesteld aan verdachten van high impact crimes, zijn zelf ook vaker HIC-verdachte. Met name jongeren die een verdachte huisgenoot hebben én meerdere verdachte klasgenoten of een verdacht familielid, zijn vaker zelf ook verdacht geweest van een high impact crime. Zo is ongeveer een kwart van de schoolgaande jongeren uit Zuidwest die een verdachte huisgenoot heeft én minimaal tien verdachte klasgenoten zelf ook verdacht geweest van een high impact crime.