Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1946-april 2021

Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1946-april 2021

Aardolieproducten Perioden Aanbod van aardolieproducten Bunkers (mln kg) Verbruik van aardolieproducten Finaal verbruik en andere omzetting Vervoer en overig (mln kg)
Totaal aardolieproducten 2018 juli 1.489 1.124,49
Totaal aardolieproducten 2019 mei* 1.291 1.142,24
Totaal aardolieproducten 2019 juni* 1.276 1.035,71
Totaal aardolieproducten 2019 juli* 1.293 1.120,27
Lpg, totaal 2018 juli 19,59
Lpg, totaal 2019 mei* 23,29
Lpg, totaal 2019 juni* 17,66
Lpg, totaal 2019 juli* 21,47
Propaan 2018 juli 6,90
Propaan 2019 mei* 10,46
Propaan 2019 juni* 6,47
Propaan 2019 juli* 8,34
Butaan 2018 juli 0,12
Butaan 2019 mei* 0,01
Butaan 2019 juni* 0,00
Butaan 2019 juli* 0,00
Autogas 2018 juli 11,18
Autogas 2019 mei* 11,20
Autogas 2019 juni* 9,84
Autogas 2019 juli* 12,15
Andere mengsels 2018 juli 1,39
Andere mengsels 2019 mei* 1,61
Andere mengsels 2019 juni* 1,35
Andere mengsels 2019 juli* 0,98
Benzine, totaal 2018 juli 350,91
Benzine, totaal 2019 mei* 377,79
Benzine, totaal 2019 juni* 347,33
Benzine, totaal 2019 juli* 364,88
Motorbenzine 2018 juli 350,85
Motorbenzine 2019 mei* 377,73
Motorbenzine 2019 juni* 347,25
Motorbenzine 2019 juli* 364,80
Vliegtuigbenzine 2018 juli 0,05
Vliegtuigbenzine 2019 mei* 0,06
Vliegtuigbenzine 2019 juni* 0,08
Vliegtuigbenzine 2019 juli* 0,09
Jetfuel, benzinebasis 2018 juli
Jetfuel, benzinebasis 2019 mei*
Jetfuel, benzinebasis 2019 juni*
Jetfuel, benzinebasis 2019 juli*
Kerosine, totaal 2018 juli 368 4,36
Kerosine, totaal 2019 mei* 345 3,43
Kerosine, totaal 2019 juni* 336 4,05
Kerosine, totaal 2019 juli* 353 5,23
Vliegtuigkerosine 2018 juli 368 3,53
Vliegtuigkerosine 2019 mei* 345 2,38
Vliegtuigkerosine 2019 juni* 336 2,84
Vliegtuigkerosine 2019 juli* 353 3,75
Petroleum 2018 juli 0,83
Petroleum 2019 mei* 1,05
Petroleum 2019 juni* 1,21
Petroleum 2019 juli* 1,48
Gasolie en diesel, totaal 2018 juli 160 607,03
Gasolie en diesel, totaal 2019 mei* 162 613,14
Gasolie en diesel, totaal 2019 juni* 156 546,33
Gasolie en diesel, totaal 2019 juli* 156 603,78
Diesel 2018 juli 577,13
Diesel 2019 mei* 587,10
Diesel 2019 juni* 522,84
Diesel 2019 juli* 577,61
Gasolie en lichte stookolie 2018 juli 160 29,90
Gasolie en lichte stookolie 2019 mei* 162 26,04
Gasolie en lichte stookolie 2019 juni* 156 23,50
Gasolie en lichte stookolie 2019 juli* 156 26,18
Stookolie, totaal 2018 juli 952 0,00
Stookolie, totaal 2019 mei* 776 0,00
Stookolie, totaal 2019 juni* 776 0,00
Stookolie, totaal 2019 juli* 776 0,00
Stookolie, laagzwavelig 2018 juli 260 0,00
Stookolie, laagzwavelig 2019 mei* 259 0,00
Stookolie, laagzwavelig 2019 juni* 192 0,00
Stookolie, laagzwavelig 2019 juli* 179 0,00
Stookolie, hoogzwavelig 2018 juli 692 0,00
Stookolie, hoogzwavelig 2019 mei* 517 0,00
Stookolie, hoogzwavelig 2019 juni* 584 0,00
Stookolie, hoogzwavelig 2019 juli* 597 0,00
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardolieproducten weer in balansvorm. Aardolieproducten zijn onder andere de brandstoffen lpg, motorbenzine en dieselolie. De balans bevat zowel de producten bestemd voor verwerking of verbruik in Nederland als die bestemd voor doorvoer.

De berekening van het aanbod is als volgt: productie plus invoer minus uitvoer minus bunkers plus voorraadmutatie. Dit is gelijk aan de hoeveelheid aardolieproducten die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode. Het verbruik bestaat zowel uit de component verbruik als grondstof voor omzetting in andere olieproducten als de component finaal verbruik en andere omzetting (verbruik van olieproducten voor omzetting in andere energiedragers zoals elektriciteit).

Vanaf het jaar 1990 wordt het verbruik in deze tabel nader uitgesplitst naar verbruik als grondstof voor omzetting in andere aardolieproducten en als finaal verbruik (waarna geen andere energiedragers resteren). Voor 1990 werd alleen het verbruik als grondstof voor omzetting onderscheiden.

Tevens wordt de begin- en eindvoorraad van aardolieproducten gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1946

Status van de cijfers:

De cijfers in deze tabel zijn definitief tot en met 2018 en nader voorlopig vanaf januari 2019.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijziging per 30 juli 2021
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel ‘Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik’. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Aanbod van aardolieproducten
De hoeveelheid aardolieproducten die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland. De volgende posten tellen hierbij mee: productie plus invoer minus uitvoer minus bunkers plus voorraadmutatie.
Bunkers
De levering van brandstof voor de internationale scheepvaart en voor de internationale luchtvaart. Dit betreft schepen of vliegtuigen die vertrekken uit Nederlandse havens en aankomen in/op buitenlandse (lucht)havens. De post bunkers wordt in de energiebalans gezien als een vorm van uitvoer. De brandstof komt namelijk niet beschikbaar voor verbruik in Nederland. Bunkers voor de luchtvaart worden onderscheiden vanaf 1978. Voor 1978 zijn de vliegtuigbunkers inbegrepen bij het finaal verbruik.
Verbruik van aardolieproducten
De hoeveelheid aardolieproducten die bestemd is voor omzetting in andere olieproducten of voor finaal verbruik binnen de landsgrenzen van Nederland.
Finaal verbruik en andere omzetting
Finaal verbruik is verbruik waarna geen andere energiedragers overblijven. Dit kan zijn finaal energetisch, zoals benzine in een auto, of niet-energetisch, zoals nafta in de petrochemie. Verbruik voor andere omzetting betreft de inzet voor omzetting van aardolieproducten in andere energiedragers. Een voorbeeld is de inzet van restgassen in een elektriciteitscentrale.
Vervoer en overig
De hoeveelheid afgeleverde olieproducten aan de detailhandel en andere eindverbruikers. De afzet voor bunkers (internationale scheep- en luchtvaart) valt hier niet onder. De meeste olieproducten worden verbruikt als motorbrandstof voor het vervoer. Er zijn ook andere producten met een andere bestemming. Voorbeelden zijn bitumen (asfalt) voor dakbedekking, terpentine als verdunner in verf of smeerolie in machines en motoren.