Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Bedrijfstakken / branches (SBI2008) Perioden Beloningsverschil tussen man en vrouw (%)
A-U Alle economische activiteiten 2008 79,9
A-U Alle economische activiteiten 2009 80,2
A-U Alle economische activiteiten 2010 81,4
A-U Alle economische activiteiten 2011 81,5
A-U Alle economische activiteiten 2012 82,3
A-U Alle economische activiteiten 2013 83,4
A-U Alle economische activiteiten 2014 83,9
A-U Alle economische activiteiten 2015 84,0
A-U Alle economische activiteiten 2016 84,5
A-U Alle economische activiteiten 2017 85,0
A-U Alle economische activiteiten 2018 85,3
A-U Alle economische activiteiten 2019 85,7
A-U Alle economische activiteiten 2020 86,3
A-U Alle economische activiteiten 2021 86,8
C Industrie 2008 77,7
C Industrie 2009 78,4
C Industrie 2010 78,7
C Industrie 2011 78,8
C Industrie 2012 79,5
C Industrie 2013 80,4
C Industrie 2014 80,4
C Industrie 2015 80,3
C Industrie 2016 81,4
C Industrie 2017 81,3
C Industrie 2018 81,8
C Industrie 2019 82,5
C Industrie 2020 82,5
C Industrie 2021 83,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de beloningsverschillen weer voor het gemiddelde uurloon tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers in Nederland. De verschillen worden getoond per bedrijfstak van de SBI 2008.

Gegevens beschikbaar vanaf 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 11 november 2022:
De cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2023 worden definitieve cijfers over 2022 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Beloningsverschil tussen man en vrouw
Gemiddeld uurloon van vrouwen in procenten van het gemiddeld uurloon van mannen.

Het uurloon wordt berekend door de som van het brutoloon van alle werknemersbanen in de betreffende populatie te delen door de som van de bijbehorende arbeidsduur. Deze lonen en uren worden gesommeerd per subpopulatie en periode.

Het brutoloon is exclusief bijzondere beloningen en overwerkloon, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen.
De arbeidsduur betreft het aantal verloonde uren exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie en algemeen erkende feestdagen. ADV wordt niet gerekend tot de verloonde uren dus deze vallen buiten de berekening.

Bijzondere beloningen zijn de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.