Productie industrie ruim 1 procent hoger in september

© Hollandse Hoogte
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 1,2 procent hoger dan in september 2018, maakt het CBS bekend. Dit is voor het eerst na februari dat de productie op jaarbasis groeide.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume) (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
jaarmaandverandering
2015oktober2,5
november1,9
december2,9
2016januari3,5
februari0,7
maart2,3
april4,4
mei2,7
juni3,2
juli3,3
augustus2,4
september2,3
oktober0
november3,4
december6,7
2017januari0,4
februari4,9
maart3
april0,5
mei5
juni2,4
juli2,7
augustus3,7
september4,8
oktober5,1
november5,3
december4,4
2018januari7,5
februari3,2
maart3,8
april4,7
mei2,9
juni3,3
juli0,9
augustus4
september1,7
oktober2,4
november1,3
december-4,3
2019januari0,2
februari0,4
maart-0,4
april-0,5
mei-1,2
juni-2,7
juli-0,2
augustus-1,3
september1,2

Productie machine-industrie groeit het sterkst

Van de acht grootste bedrijfsklassen binnen de industrie groeide de productie van de machine-industrie met ruim 26 procent het sterkst. Ook de productie van de voedingsmiddelen- en de elektrische en elektronische apparatenindustrie groeide. Bijna de helft van de bedrijfsklassen in de industrie had te maken met een krimp van de productie.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume) naar bedrijfsklasse, september 2019 (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
Categorieverandering
Machine26,1
Voedingsmiddelen1,1
Elektrische en elektronische
apparaten
0,5
Transportmiddelen-1,8
Rubber en kunststof-3,5
Metaalproducten-3,7
Chemische producten-7,2
Reparatie, onderhoud en service -9,9
Industrie (totaal)1,2
De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor bijna drie kwart van de industriële productie

Trend nagenoeg vlak

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van augustus op september 2019 steeg de productie met 1,7 procent.

De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Van medio 2014 tot begin 2018 was er sprake van een stijgende trend van de industriële productie. Daarna is de trend nagenoeg vlak.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie (volume) (2015=100)
jaarmaandindex
2015oktober101,4
november101,5
december100,4
2016januari101,9
februari101,1
maart102,1
april103,4
mei102,1
juni103,3
juli102,9
augustus101,7
september102,3
oktober102,5
november105
december106,3
2017januari103,1
februari105,5
maart105,2
april104,6
mei106,6
juni106,1
juli106,1
augustus105,6
september107,3
oktober107,7
november109,7
december110,4
2018januari110,5
februari109,4
maart109,4
april109,4
mei109,6
juni109,3
juli107,6
augustus109,3
september109,1
oktober109,6
november110,2
december107
2019januari110,1
februari109,5
maart109
april108,7
mei108,3
juni107,1
juli107,9
augustus108,4
september110,3

Producentenvertrouwen nagenoeg gelijk

Het producentenvertrouwen is positief en in de afgelopen vier maanden weinig veranderd. Het vertrouwen van industriële ondernemers ligt boven het langjarige gemiddelde.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) was in oktober voor het eerst in vijf maanden minder negatief. Ze oordeelden vooral minder negatief over de verwachte bedrijvigheid. Daarentegen waren zij iets minder positief over de huidige bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in september met 5 procent in vergelijking met een jaar eerder. 

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Bronnen

Relevante links