Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Bedrijfskenmerken (SBI 2008) Perioden Ziekteverzuimpercentage (%)
A-U Alle economische activiteiten 2018 1e kwartaal 4,9
A-U Alle economische activiteiten 2018 2e kwartaal 4,1
A-U Alle economische activiteiten 2018 3e kwartaal 3,9
A-U Alle economische activiteiten 2018 4e kwartaal 4,3
A-U Alle economische activiteiten 2018 4,3
A-U Alle economische activiteiten 2019 1e kwartaal 4,7
A-U Alle economische activiteiten 2019 2e kwartaal 4,3
C Industrie 2018 1e kwartaal 6,1
C Industrie 2018 2e kwartaal 5,1
C Industrie 2018 3e kwartaal 5,0
C Industrie 2018 4e kwartaal 5,4
C Industrie 2018 5,4
C Industrie 2019 1e kwartaal 5,8
C Industrie 2019 2e kwartaal 5,3
1 tot 10 werkzame personen 2018 1e kwartaal 1,8
1 tot 10 werkzame personen 2018 2e kwartaal 1,5
1 tot 10 werkzame personen 2018 3e kwartaal 1,4
1 tot 10 werkzame personen 2018 4e kwartaal 1,5
1 tot 10 werkzame personen 2018 1,5
1 tot 10 werkzame personen 2019 1e kwartaal 1,8
1 tot 10 werkzame personen 2019 2e kwartaal 1,7
10 tot 100 werkzame personen 2018 1e kwartaal 4,0
10 tot 100 werkzame personen 2018 2e kwartaal 3,4
10 tot 100 werkzame personen 2018 3e kwartaal 3,3
10 tot 100 werkzame personen 2018 4e kwartaal 3,6
10 tot 100 werkzame personen 2018 3,6
10 tot 100 werkzame personen 2019 1e kwartaal 4,0
10 tot 100 werkzame personen 2019 2e kwartaal 3,8
100 of meer werkzame personen 2018 1e kwartaal 5,9
100 of meer werkzame personen 2018 2e kwartaal 4,9
100 of meer werkzame personen 2018 3e kwartaal 4,7
100 of meer werkzame personen 2018 4e kwartaal 5,2
100 of meer werkzame personen 2018 5,2
100 of meer werkzame personen 2019 1e kwartaal 5,6
100 of meer werkzame personen 2019 2e kwartaal 5,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het ziekteverzuimpercentage van particuliere bedrijven en de overheid in Nederland, ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte.

Het ziekteverzuimpercentage wordt uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- bedrijfssector (SBI 2008);
- bedrijfstak/branches (SBI 2008);
- bedrijfsklasse (SBI 2008) en
- bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar vanaf:
1e kwartaal 1996.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2023 zijn voorlopig, cijfers tot en met 2022 zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2024:
De voorlopige cijfers van het 4e kwartaal 2023 en de jaarcijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers van het 1e kwartaal 2024 worden in juni 2024 in deze tabel opgenomen. De cijfers over 2023 worden dan definitief gemaakt.

Toelichting onderwerpen

Ziekteverzuimpercentage
Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode.
Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.