Energierekening 12 procent lager in 2024

© ANP / Laurens van Putten

Erratum:

In onderstaand bericht bij de grafiek 'Het maandelijkse verloop van de energierekening export' zijn de labels abusievelijk omgedraaid voor gas en elektriciteit.

In onderstaand bericht is dit NIET aangepast.

Zie hier het verbeterd bericht 'Energierekening 12 procent lager in 2024'.

Met de energieprijzen van januari 2024 is een gemiddeld huishouden 2 363 euro per jaar kwijt aan energie. Dat is 323 euro minder dan met de energieprijzen (inclusief prijsplafondkorting) en jaarverbruiken van januari 2023, een daling van 12 procent. Deze daling is voor een groot deel toe te schrijven aan lagere prijzen: 220 euro op jaarbasis. Door een verwacht lager energieverbruik in 2024 daalt de energierekening met nog eens 103 euro op jaarbasis. De totale energierekening verschilt per huishouden, door verschillen in het verbruik en in de afgesloten contractvormen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De lagere energierekening kwam voor het grootste deel door lagere variabele leveringstarieven. Vooral gas was goedkoper, namelijk 253 euro op jaarbasis. De elektriciteitstarieven verlaagden de gemiddelde energierekening met 123 euro. Ook kosten zoals transportkosten en energiebelasting zijn anders dan een jaar eerder. Het gemiddelde verbruik voor 2023 en 2024 komt uit de prognose van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Verandering van de energierekening bij een gemiddeld jaarverbruik1)
Januari 2024 (euro)Prijsverandering t.o.v. januari 2023 (euro)Verbruiksverandering t.o.v. januari 2023 (euro)
Gas
Transportkosten (vast)232150
Leveringskosten (vast)7400
Leveringskosten (variabel)776-253-19
Energiebelasting784127-16
Totaal jaarbedrag gas1867-112-35
Elektriciteit
Transportkosten (vast)416740
Leveringskosten (vast)89160
Leveringskosten (variabel)376-123-42
Energiebelasting247-41-26
Totaal jaarbedrag elektriciteit1128-74-68
Belastingvermindering energiebelasting-631-340
Totale energierekening2363-220-103
1) De onderliggende bedragen tellen niet precies op tot het totaal door afronding.

Energiebelasting op gas en transportkosten wel omhoog

Niet alle onderdelen van de energierekening zijn in januari 2024 lager in prijs dan een jaar eerder. Om de energietransitie aan te moedigen is de energiebelasting op gas omhooggegaan, terwijl die op elektriciteit daalde. De hogere belasting op gas liet de gemiddelde energierekening 127 euro hoger uitkomen, de afname op elektriciteit bedroeg 41 euro. De transportkosten voor elektriciteit en gas waren hoger dan een jaar eerder. Vooral transportkosten voor elektriciteit hadden invloed op de energierekening en zorgden voor een stijging van 74 euro op jaarbasis. In twee jaar tijd zijn de transportkosten van elektriciteit zelfs met 162 euro toegenomen.

De energierekening in januari ligt dan wel een stuk lager dan een jaar eerder, vergeleken met de laatste maanden van 2023 is de rekening hoger. Dit komt vooral doordat de leveringstarieven voor gas en elektriciteit zijn gestegen.

Het maandelijkse verloop van de energierekening
JaarMaandGas 1) 2) (euro per jaar)Elektriciteit 2) (euro per jaar)
2021jan2891334
2021feb2881332
2021mrt2881331
2021apr2891331
2021mei2911333
2021jun2931335
2021jul3091356
2021aug3111360
2021sep3141365
2021okt3191374
2021nov3331408
2021dec3471443
2022jan465960
2022feb4901013
2022mrt4981037
2022apr5261108
2022mei5451156
2022jun5571181
2022jul5581233
2022aug5771265
2022sep6221367
2022okt7261603
2022nov9752078
2022dec10262099
2023jan11321555
2023feb11191533
2023mrt11051515
2023apr10581423
2023mei10381370
2023juni10311353
2023juli10011281
2023aug9931259
2023sep9951259
2023okt9891251
2023nov10041277
2023dec10091289
2024jan9761387
1) Het gasverbruik is gecorrigeerd voor temperatuur. 2) In het bedrag voor gas en elektriciteit zit ook de vaste vermindering van de energiebelasting (heffingskorting) die op de elektriciteitsaansluiting wordt uitgekeerd. Inkomensondersteunende maatregelen die de overheid in 2022 heeft ingevoerd zijn niet in de energierekening verwerkt.

Verschillen tussen huishoudens

Hoeveel een huishouden kwijt is aan de energierekening verschilt sterk per huishouden. Onder andere de grootte van het huishouden, hoe goed de woning is geïsoleerd en het stookgedrag beïnvloeden het energieverbruik. Met het prijspeil van januari 2024 betaalt een meerpersoonshuishouden in een oude, grote vrijstaande villa het meest: gemiddeld 3 990 euro. Eenpersoonshuishoudens in nieuwe, kleine appartementen betalen met gemiddeld 1 400 euro het minst. Maar ook binnen deze groepen bestaan grote verschillen in de hoogte van de energierekening.

Energierekening voor groepen van aardgaswoningen, prijsniveau januari 2024 en ingeschat verbruik voor 2024
Gemiddeld (euro)Laagste 10% (euro)Mediaan (50%) (euro)Hoogste 10% (euro)
Een bewoner in nieuw,
klein appartement
140084013801960
Een bewoner in oud,
klein appartement
160089015502330
Twee of meer bewoners in oud,
klein appartement
2060124019702980
Een bewoner in oude,
kleine rijwoning
1840105017702720
Een bewoner in oude,
middelgrote rijwoning
2140118020503190
Twee of meer bewoners in oude,
kleine rijwoning
2310138022403320
Twee of meer bewoners in nieuwe,
middelgrote rijwoning
2190125021303180
Twee of meer bewoners in oude,
middelgrote rijwoning
2550148024803690
Twee of meer bewoners in oude,
grote rijwoning
3330183032105000
Twee of meer bewoners in oude,
grote vrijstaande woning
3990206038106030

Korting door prijsplafond hangt af van moment jaarafrekening

In 2023 kon de hoogte van de energierekening ook afhangen van het moment waarop de jaarafrekening was. De prijsplafondkorting voor huishoudens met een jaarafrekening heel vroeg of juist heel laat in het jaar valt lager uit dan voor mensen van wie het afrekenmoment halverwege het jaar valt. Dit verschil kon bij gemiddelde contractprijzen oplopen tot ongeveer 160 euro over heel 2023. De prijsplafondkorting wordt berekend door het gemiddelde contracttarief voor en na de jaarafrekening te vergelijken met de prijsplafondprijs. Doordat contractprijzen in de tweede helft van 2023 onder het prijsplafond zakten, ontstaan er verschillen afhankelijk van het moment van de jaarafrekening.

Ontwikkeling van het gemiddeld contracttarief voor aardgas in 2023
MaandGemiddelde contractprijs aardgas (euro per m3)Prijsplafondtarief aardgas (euro per m3)
jan2,5891,45
feb2,4391,45
mrt2,3141,45
apr1,7771,45
mei1,5451,45
jun1,4831,45
jul1,2881,45
aug1,2621,45
sep1,2611,45
okt1,2541,45
nov1,2761,45
dec1,2851,45