AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2020

Erratum:

Bij het samenstellen van tabel 7 van deze tabellenset is helaas een fout gemaakt bij het berekenen van het gemiddelde aantal fte per branche.

De NIET gecorrigeerde cijfers AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2020.

Deze tabellenset bevat de belangrijkste uitkomsten op basis van de werknemersenquête (WGE) die in het najaar 2020 is gehouden.

De WGE wordt gehouden onder werkgevers in de zorg- en welzijnssector. Onderwerpen die aan de orde komen zijn organisatie- en personeelskenmerken, scholing & vaardigheden en gezond & veilig werken. De cijfers worden uitgesplitst naar branches en waar mogelijk ook subbranches.

De meting die in november en december 2020 is uitgevoerd, is de derde meting van de WGE. De eerste twee metingen vonden plaats in 2019. Cijfers op basis van die metingen zijn terug te vinden op azwinfo.nl en op AZW Statline.

Het steekproefontwerp voor de derde peiling is gewijzigd t.o.v. de eerste twee peilingen in 2019. Bedrijven met 1 werkzame persoon zijn geen onderdeel meer van de doelpopulatie. Tevens is per subbranche bepaald welke bedrijven als klein en groot worden beschouwd. Door deze wijziging in het steekproefdesign kan het zijn dat cijfers niet goed vergelijkbaar zijn met die op basis van de voorgaande metingen.

De tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.