KREDO

Bureau KREDO (Kwaliteitsslag Rapportage EU Decentrale Overheden) van het CBS ondersteunt gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen bij het aanleveren van kwalitatief hoogwaardige data betreffende de informatie voor derden (Iv3). De hoge kwaliteit van deze data is van groot belang voor diverse gebruikers zoals het ministerie van BZK en ministeries van Financiën, toezichthouders, het CBS en de EU. Ook voor decentrale overheden zelf is kwalitatief hoogwaardige data van belang omdat de Iv3 data voor iedereen beschikbaar is en voor vergelijkingen tussen gemeenten.

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Provincies

Waterschappen

Nieuws

In deze nieuwsbrief vragen wij aandacht voor de levering van categorie-informatie.

Waterschappen; EMU rapportage waterschappen

Het Iv3-model voor provincies voor de aanlevering van de jaarrekening 2016 is hier te downloaden.

Het Iv3-model voor gemeenten voor de aanlevering van de jaarrekening 2016 is hier te downloaden.

Het Iv3-model voor gemeenschappelijke regelingen voor de aanlevering van de jaarrekening 2016 is hier te downloaden.

Het Iv3-model voor gr's voor de aanleveringen van de kwartaalrekeningen van 2017 is hier te downloaden.

Gemeenten zijn vanaf 2015 verplicht financiële kengetallen in hun jaarrekeningen op te nemen.

Het model voor de raming van het EMU-saldo over 2016 t/m 2018 kan hier worden gedownload.

Het model voor de raming van het EMU-saldo over 2016 t/m 2018 kan hier worden gedownload.

Het model voor de raming van het EMU-saldo over 2016 t/m 2018 kan hier worden gedownload.

Het Iv3-model 2017 voor gemeenten voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening 2017 is hier te downloaden.