KREDO

Bureau KREDO (Kwaliteitsslag Rapportage EU Decentrale Overheden) van het CBS ondersteunt gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen bij het aanleveren van kwalitatief hoogwaardige data betreffende de informatie voor derden (Iv3). De hoge kwaliteit van deze data is van groot belang voor diverse gebruikers zoals het ministerie van BZK en ministeries van Financiën, toezichthouders, het CBS en de EU. Ook voor decentrale overheden zelf is kwalitatief hoogwaardige data van belang omdat de Iv3 data voor iedereen beschikbaar is en voor vergelijkingen tussen gemeenten.

Coronamaatregelen

Pilot vernieuwde iv3-methodiek

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Provincies

Waterschappen

Nieuw

Iv3-model provincies 2021

Het Iv3-model 2021 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van provincies 2021.

Lees meer over over Iv3-model provincies 2021
Iv3-model gemeenten 2021

Het Iv3-model 2021 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van gemeenten 2021.

Lees meer over over Iv3-model gemeenten 2021
Boeken van voorzieningen

In bijgaand bestand vindt u voorbeelden van de wijze waarop u mutaties in voorzieningen kunt boeken.

Lees meer over over Boeken van voorzieningen
Iv3-model gemeenschappelijke regelingen 2019

Het Iv3-model 2019 voor gemeenschappelijke regelingen voor de aanlevering van de kwartaal- en jaarrekeningen 2019 is hier te downloaden

Lees meer over over Iv3-model gemeenschappelijke regelingen 2019
Iv3-model gemeenschappelijke regelingen 2020, update 15-05-2020

Het Iv3-model 2020 voor gemeenschappelijke regelingen voor de aanlevering van de kwartaal- en jaarrekeningen 2020 is hier te downloaden.

Lees meer over over Iv3-model gemeenschappelijke regelingen 2020, update 15-05-2020
Iv3-model provincies 2020, update 15-05-2020

Het Iv3-model 2020 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van provincies 2020.

Lees meer over over Iv3-model provincies 2020, update 15-05-2020
Iv3-model gemeenten 2020, update 15-05-2020

Het Iv3-model 2020 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van gemeenten 2020.

Lees meer over over Iv3-model gemeenten 2020, update 15-05-2020
Categoriegebruik coronamaatregelen

In dit document is uitgewerkt op welke categorieën corona gerelateerde posten geboekt zouden moeten worden.

Lees meer over over Categoriegebruik coronamaatregelen
Kwartaal- en jaarrealisaties waterschappen 2020

Er is een nieuw bestand voor de aanlevering van de kwartaalrekeningen van 2020 en de jaarrekening 2019.

Lees meer over over Kwartaal- en jaarrealisaties waterschappen 2020
Kredo nieuwsbrief maart 2020

Het CBS brengt periodiek jaar de KREDO-nieuwsbrief uit. Deze is bedoeld om de verschillende overheden op de hoogte te houden van de uitkomsten van Iv3.

Lees meer over over Kredo nieuwsbrief maart 2020