KREDO

Bureau KREDO (Kwaliteitsslag Rapportage EU Decentrale Overheden) van het CBS ondersteunt gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen bij het aanleveren van kwalitatief hoogwaardige data betreffende de informatie voor derden (Iv3). De hoge kwaliteit van deze data is van groot belang voor diverse gebruikers zoals het ministerie van BZK en ministeries van Financiën, toezichthouders, het CBS en de EU. Ook voor decentrale overheden zelf is kwalitatief hoogwaardige data van belang omdat de Iv3 data voor iedereen beschikbaar is en voor vergelijkingen tussen gemeenten.

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Provincies

Waterschappen

Nieuws

Het Iv3-model 2017 voor gemeenten voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening 2017 is hier te downloaden.

Overzicht populatie waterschappen 2004-2108

Ontwikkelingen op het gebied van de informatie voor derden.

Het Iv3-model 2018 voor provincies voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening 2018

Het model voor de raming van het EMU-saldo over 2017 t/m 2019 kan hier worden gedownload

Het model voor de raming van het EMU-saldo over 2017 t/m 2019 kan hier worden gedownload

Het model voor de raming van het EMU-saldo over 2017 t/m 2019 kan hier worden gedownload

In dit document is opgenomen de beslisboom voor de economische lastencategorieën

Het Iv3-model 2018 voor GR voor de aanlevering van de kwartaal- en jaarrekeningen 2018 is hier te downloaden

Het Iv3-model 2018 voor gemeenten voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening 2018

In bijgaand XLS-bestand is opgenomen de schakeling van de functies uit het Iv3-model gemeenten 2016 naar de taakvelden in het Iv3-model gemeenten 2017.

In bijgaand XLS-bestand is opgenomen de schakeling van de categorieën uit het Iv3-model gemeenten 2016 naar de categorieën in het Iv3-model gemeenten 2017.