KREDO

Bureau KREDO (Kwaliteitsslag Rapportage EU Decentrale Overheden) van het CBS ondersteunt gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen bij het aanleveren van kwalitatief hoogwaardige data betreffende de informatie voor derden (Iv3). De hoge kwaliteit van deze data is van groot belang voor diverse gebruikers zoals het ministerie van BZK en ministeries van Financiën, toezichthouders, het CBS en de EU. Ook voor decentrale overheden zelf is kwalitatief hoogwaardige data van belang omdat de Iv3 data voor iedereen beschikbaar is en voor vergelijkingen tussen gemeenten.

Pilot vernieuwde iv3-methodiek

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Provincies

Waterschappen

Nieuw

Er is een nieuw bestand voor de aanlevering van de kwartaalrekeningen van 2020 en de jaarrekening 2019.

Het CBS brengt periodiek jaar de KREDO-nieuwsbrief uit. Deze is bedoeld om de verschillende overheden op de hoogte te houden van de uitkomsten van Iv3.

Het Iv3-model 2020 voor gemeenschappelijke regelingen voor de aanlevering van de kwartaal- en jaarrekeningen 2020 is hier te downloaden.

Overzicht populatie waterschappen 2004-2018

Het Iv3-model 2020 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van provincies 2020.

Het model voor de raming van het EMU-saldo over 2019 t/m 2021

Het Iv3-model 2020 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van gemeenten 2020.

Het Iv3-model 2019 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van gemeenten 2019

Het Iv3-model 2018 voor gemeenten voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening 2018 is hier te downloaden.

Het Iv3-model 2019 voor gemeenschappelijke regelingen voor de aanlevering van de kwartaal- en jaarrekeningen 2019 is hier te downloaden

Het Iv3-model 2018 voor GR voor de aanlevering van de kwartaal- en jaarrekeningen 2018 is hier te downloaden