KREDO

Bureau KREDO (Kwaliteitsslag Rapportage EU Decentrale Overheden) van het CBS ondersteunt gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen bij het aanleveren van kwalitatief hoogwaardige data betreffende de informatie voor derden (Iv3). De hoge kwaliteit van deze data is van groot belang voor diverse gebruikers zoals het ministerie van BZK en ministeries van Financiën, toezichthouders, het CBS en de EU. Ook voor decentrale overheden zelf is kwalitatief hoogwaardige data van belang omdat de Iv3 data voor iedereen beschikbaar is en voor vergelijkingen tussen gemeenten.

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Provincies

Waterschappen

Nieuw

Het Iv3-model 2019 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van gemeenten 2019.

Overzicht populatie waterschappen 2004-2018

Model EMU-enquête 2019 periode: 2018 t/m 2020

Het CBS brengt een aantal keer per jaar de KREDO-nieuwsbrief uit. Deze is bedoeld om de verschillende overheden op de hoogte te houden van de uitkomsten van Iv3.

Het Iv3-model 2019 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van provincies 2019.

Het Iv3-model 2018 voor GR voor de aanlevering van de kwartaal- en jaarrekeningen 2018 is hier te downloaden

Het Iv3-model voor gr's voor de aanlevering van de jaarrekening 2017 is hier te downloaden.

Waterschappen; EMU rapportage waterschappen 2018

Het Iv3-model 2017 voor gemeenten voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening 2017 is hier te downloaden.

Ontwikkelingen op het gebied van de informatie voor derden.

Het Iv3-model 2018 voor provincies voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening 2018

In dit document is opgenomen de beslisboom voor de economische lastencategorieën