Representativiteit

© ANP

Een onderzoek is meestal gebaseerd op een registratie of op een steekproef. Wanneer gebruik is gemaakt van een steekproef heeft representativiteit betrekking op de vraag of de conclusie over deze specifieke steekproef ook geldig is voor de totale populatie. Met andere woorden: kunnen op basis van de resultaten uit het onderzoek conclusies getrokken worden die geldig zijn voor de hele populatie? Het is hierbij van belang dat een steekproef groot genoeg is en aselect is getrokken, dat er voldoende respons is en dat deze respons niet selectief is.

Voor duurzame palmolie en verantwoorde soja was er sprake van een integrale telling met volledige respons en is dit punt dus niet van belang. De directe invoer van koffie, dat wil zeggen invoer buiten de leden van Koffie en Thee Nederland om, is de laatste jaren toegenomen en daardoor is de representativiteit van de resultaten voor duurzaam gecertificeerde koffie minder geworden.