Ondernemingen in vogelvlucht

Jaar-op-jaarontwikkeling bedrijfsresultaat

In het tweede kwartaal van 2017 bedroeg het bedrijfsresultaat van de grote ondernemingen 8,7miljard euro. Daarmee toont de jaar op jaar ontwikkeling van het bedrijfsresultaat voor het derde kwartaal op rij een stijging. De toename ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder bedraagt 55 procent. Dit komt doordat de omzet sterker steeg dan de kosten. De kostenstijging is afkomstig van de kosten van grond- en hulpstoffen. Arbeidskosten en afschrijvingen daalden licht. De toegevoegde waarde, bepaald als omzet minus de kosten van grond- en hulpstoffen, steeg met 11 procent. .

Bedrijfseconomische indicatoren grote ondernemingen