Ondernemingen in vogelvlucht

Jaar-op-jaarontwikkeling bedrijfsresultaat

In het eerste kwartaal van 2018 bedroeg het bedrijfsresultaat van de grote ondernemingen 9,1 miljard euro. Daarmee toont de jaar-op-jaar ontwikkeling van het bedrijfsresultaat een stijging van 29 procent.

Het bedrijfsresultaat steeg door een toename van de omzet bij gelijk blijvende kosten.

De kostenstijging van grond- en hulpstoffen was even groot als de totale daling van afschrijvingen en arbeidskosten. De toegevoegde waarde, bepaald als omzet minus de kosten van grond- en hulpstoffen, steeg met 6,9 procent.

 Jaar-op-jaarontwikkeling bedrijfsresultaat
2016 I-19,4
II-13,6
III-17,1
IV16,3
2017 I66,8
II35,8
III9,3
IV21,9
2018 I30

Bedrijfseconomische indicatoren grote ondernemingen