Ondernemingen in vogelvlucht

Jaar-op-jaarontwikkeling bedrijfsresultaat

In het tweede kwartaal van 2018 bedroeg het bedrijfsresultaat van de grote ondernemingen 8,7 miljard euro. Daarmee toont de jaar-op-jaar ontwikkeling van het bedrijfsresultaat een stijging van 10 procent. Het bedrijfsresultaat steeg doordat de omzet sterker toenam dan de kosten. De kosten van grond- en hulpstoffen stegen met hetzelfde percentage als de omzet. Afschrijvingen en arbeidskosten stegen minder hard. De toegevoegde waarde, bepaald als omzet minus de kosten van grond- en hulpstoffen, steeg met 7,2 procent.

Jaar-op-jaarmutatie bedrijfsresultaat (%)
 Jaar-op-jaarontwikkeling bedrijfsresultaat
2016 II-13,5
III-16,9
IV16,6
2017 I66,5
2017 II36,5
III10,7
IV21,1
2018 I25,9
2018 II10

Bedrijfseconomische indicatoren grote ondernemingen