Ondernemingen in vogelvlucht

Bedrijfsresultaat

In het vierde kwartaal van 2016 bedroeg het bedrijfsresultaat van de grote ondernemingen 6,6 miljard euro. Daarmee toont de jaar op jaar ontwikkeling van het bedrijfsresultaat, sinds vier kwartalen van daling, weer eens een stijging. De toename ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder bedraagt 14 procent. Dit komt doordat de omzet sterker steeg dan de kosten. De kostenstijging is afkomstig van de arbeidskosten en kosten van grond- en hulpstoffen. De afschrijvingen waren stabiel. De toegevoegde waarde, bepaald als omzet minus de kosten van grond- en hulpstoffen, steeg met 4,6 procent.

Bedrijfsresultaat
namecategoriesy
2014System.String[]
2015System.String[]
System.String[]
System.String[]
System.String[]
2016System.String[]
System.String[]
System.String[]
System.String[]
99,6
1,3
10,7
48,6
-25,7
-27,8
-19,1
-5,3
14,3

Bedrijfseconomische indicatoren grote ondernemingen