Ondernemingen in vogelvlucht

Jaar-op-jaarontwikkeling bedrijfsresultaat

In het vierde kwartaal van 2017 bedroeg het bedrijfsresultaat van de grote ondernemingen 9,4 miljard euro. Daarmee toont de jaar-op-jaarontwikkeling van het bedrijfsresultaat voor het vijfde kwartaal op rij een stijging.

De toename ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder bedraagt 37 procent. Het bedrijfsresultaat steeg doordat de omzet sterker toenam dan de kosten.

De kostenstijging wordt veroorzaakt door de kosten van grond- en hulpstoffen. De afschrijvingen vertoonden een daling en de arbeidskosten waren zo goed als stabiel. De toegevoegde waarde, bepaald als omzet minus de kosten van grond- en hulpstoffen, steeg met 7,8 procent.

Jaar-op-jaarmutatie bedrijfsresultaat

Bedrijfseconomische indicatoren grote ondernemingen