Ondernemingen in vogelvlucht

Jaar-op-jaarontwikkeling bedrijfsresultaat

In het eerste kwartaal van 2017 bedroeg het bedrijfsresultaat van de grote ondernemingen 7,1 miljard euro. Daarmee toont de jaar-op-jaarontwikkeling van het bedrijfsresultaat een forse stijging. De toename ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder bedraagt 75 procent. Dit komt doordat de omzet sterker steeg dan de kosten. De kostenstijging is afkomstig van de kosten van grond- en hulpstoffen. Arbeidskosten en afschrijvingen waren stabiel. De toegevoegde waarde, bepaald als omzet minus de kosten van grond- en hulpstoffen, steeg met 13 procent.

Jaar-op-jaarmutatie bedrijfsresultaat
namecategoriesy
2015System.String[]
System.String[]
System.String[]
System.String[]
2016System.String[]
System.String[]
System.String[]
System.String[]
2017System.String[]
-11,7
8,6
83,6
-25
-21,3
-16,1
-19,1
16,6
75

Bedrijfseconomische indicatoren grote ondernemingen