De Heerlense vestiging van CBS, met op de voorgrond een bord met het CBS-logo en de tekst "Centraal Bureau voor de Statistiek".

Ondernemingen in vogelvlucht

Bedrijfsresultaat

In het derde kwartaal van 2016 bedroeg het bedrijfsresultaat van de grote ondernemingen 8,8 miljard euro. Daarmee toont de jaar op jaar ontwikkeling van het bedrijfsresultaat voor het vierde opeenvolgende kwartaal een daling. De afname ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder bedraagt 5 procent, en vlakt daarmee verder af vergeleken met de vorige kwartalen. De daling in bedrijfsresultaat wordt vooral veroorzaakt door een stijging van afschrijvingen en arbeidskosten. De toegevoegde waarde, bepaald als omzet minus de kosten van grond- en hulpstoffen, steeg licht.

Jaar-op-jaarmutatie bedrijfsresultaat
DataWaarde
{ name:'2014', categories: ['III'{y:-8.5},{y:99.6},{y:-0.6},{y:7.9},{y:47.0},{y:-26.1},{y:-28.3},{y:-19.3},{y:-4.7}

Bedrijfseconomische indicatoren grote ondernemingen