Ondernemingen in vogelvlucht

Jaar-op-jaarontwikkeling bedrijfsresultaat

In het derde kwartaal van 2018 bedroeg het bedrijfsresultaat van de grote ondernemingen 10,1 miljard euro. Daarmee is de jaar-op-jaar ontwikkeling van het bedrijfsresultaat zo goed als stabiel. Zowel de omzet als de kosten namen met 10 procent toe. De kosten van grond- en hulpstoffen en de afschrijvingen stegen met respectievelijk 12 en 8 procent. De arbeidskosten waren stabiel. De toegevoegde waarde, bepaald als omzet minus de kosten van grond- en hulpstoffen, steeg met 1,8 procent.

Jaar-op-jaarmutatie bedrijfsresultaat (%)
 Jaar-op-jaarontwikkeling bedrijfsresultaat
2016 III-2,5
2016 IV8,1
2017 I72,8
II29,8
III10,1
IV10,7
2018 I-1,0
II13,6
III1,3

Bedrijfseconomische indicatoren grote ondernemingen