Ondernemingen in vogelvlucht

Jaar-op-jaarontwikkeling bedrijfsresultaat

In het derde kwartaal van 2017 bedroeg het bedrijfsresultaat van de grote ondernemingen 10,4 miljard euro. Daarmee toont de jaar-op-jaarontwikkeling van het bedrijfsresultaat voor het vierde kwartaal op rij een stijging.

De toename ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder bedraagt 10 procent, en ligt daarmee lager dan de afgelopen kwartalen. Dat het bedrijfsresultaat steeg komt doordat de omzet sterker toenam dan de kosten.

De kostenstijging wordt veroorzaakt door de kosten van grond- en hulpstoffen en de arbeidskosten. De afschrijvingen vertoonden een daling. De toegevoegde waarde, bepaald als omzet minus de kosten van grond- en hulpstoffen, steeg met 2 procent.

Jaar-op-jaarmutatie bedrijfsresultaat

Bedrijfseconomische indicatoren grote ondernemingen