Ondernemingen in vogelvlucht

Bedrijfsresultaat

In het vierde kwartaal van 2018 bedroeg het bedrijfsresultaat van de grote ondernemingen 6,1 miljard euro. Daarmee toont de jaar-op-jaar ontwikkeling van het bedrijfsresultaat een daling van 15 procent. Het bedrijfsresultaat daalde doordat de kosten sterker toenamen dan de omzet. De kosten van grond- en hulpstoffen en de afschrijvingen stegen met respectievelijk 9 en 4 procent. De arbeidskosten waren zo goed als stabiel. De toegevoegde waarde, bepaald als omzet minus de kosten van grond- en hulpstoffen, daalde met 4 procent.

Ontwikkeling bedrijfsresultaat
JaarKwartaalJaar-op-jaarontwikkeling bedrijfsresultaat (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)
20164e kwartaal8,1
20171e kwartaal 78,1
20172e kwartaal38,5
3e kwartaal13,6
4e kwartaal14,2
20181e kwartaal 2,7
20182e kwartaal 4,7
3e kwartaal -1,4
4e kwartaal -15,1

Bedrijfseconomische indicatoren grote ondernemingen