Rentabiliteit eigen vermogen

© ANP
In het vierde kwartaal van 2018 bedroeg de rentabiliteit van het eigen vermogen bij grote ondernemingen 2,8 procent.

Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder ligt dit 0,9 procentpunt hoger. Het nettoresultaat nam met 6 miljard relatief meer toe dan het (gemiddeld) eigen vermogen, dat 26 miljard hoger lag.

In vergelijking met het voorafgaande kwartaal is in het vierde kwartaal van 2018 de rentabiliteit van het eigen vermogen 0,6 procentpunt gedaald. Het nettoresultaat daalde met 4 miljard relatief harder dan het (gemiddeld) eigen vermogen, dat met 7 miljard afnam.

Rentabiliteit eigen vermogen
JaarKwartaalRentabiliteit eigen vermogen (%)
20171e kwartaal2,2
2e kwartaal1,9
3e kwartaal2,2
4e kwartaal1,9
20181e kwartaal 1,9
2e kwartaal3
3e kwartaal 3,4
4e kwartaal2,8

De cijfers betreffen de 250 grootste niet-financiële ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit productie van goederen en niet-financiële diensten. De gegevens zijn gebaseerd op een panel van ondernemingen.