Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat, of het operationele resultaat, is het resultaat uit de normale werkzaamheden van de in Nederland gevestigde rechtspersonen van de onderneming. Het bedrijfsresultaat is opgebouwd uit de (netto-) omzet en de investeringspremies, verminderd met de personeelskosten, de afschrijvingen, de kosten van grond- en hulpstoffen, inkopen en overige bedrijfskosten.
Terug naar artikel