(Deel)Ritten en zendingen van vervoerders over de weg

Alle ritten, zendingen en deelritten uitgevoerd door Nederlandse goederenvervoerders (op basis van wegvervoerenquêtes) zijn opgenomen.
De informatie over afgelegde ritten komt uit de wegvervoerenquêtes of uit de XML data aangeleverd door bedrijven. Dit onderzoek is op basis van een steekproef van kentekens, waardoor niet voor alle kentekens voor elke periode informatie over ritten beschikbaar is. Sommige voertuigen uit de steekproef hebben tijdens de observatieperiode niet gereden. Indien bedrijven die het voertuig in gebruik hebben responderen, is informatie beschikbaar over: of het voertuig heeft gereden, het aantal ritten gedurende de enquêteperiode, de afgelegde afstand, de laad- en losplaatsen van de ritten, het vervoerd gewicht tijdens de rit, het aantal zendingen, het soort vervoer (eigen vervoer of beroepsvervoer) en of de rit gecontaineriseerd vervoer bevat.

Per zending tijdens de rit is vervolgens beschikbaar welke goederensoort vervoerd werd, of er gevaarlijke stoffen werden vervoerd, de verschijningsvorm van de goederen (vloeibare of droge bulk etc.), het vervoerd gewicht per zending, de ladingtonkilometers per zending, de afgelegde afstand per zending en de laad- en losplaatsen behorend bij de zendingen.
Van de deelritten is bekend welke goederensoort vervoerd is, het gewicht, verschijningsvorm, of de deelrit de grens over ging, de afgelegde afstand en de laad- en losplaatsen behorend bij de deelritten.

Terug naar artikel