Locaties

Gebieden in Nederland ingedeeld volgens verschillende regio-indelingen met als laagste niveau postcode 6 (de vier cijfers gecombineerd met twee letters van de postcode). Alle PC6-gebieden zijn opgenomen, dus ook gebieden waar geen voertuigen zijn geregistreerd of bedrijven zijn gevestigd. Daarnaast staan hierin achtergrondkenmerken van deze gebieden. Per PC6-gebied is de meest voorkomende gemeente-, wijk- en buurtcode beschikbaar. Per postcodegebied is bekend of deze deels of geheel tot een milieuzone ofwel low emission zone behoort. Daarnaast is bekend of het postcodegebied tot een LMS zone, de zonering gebruikt voor verkeersmodellen door Rijkswaterstaat, behoort. Tot slot is het aantal lokale bedrijfseenheden (LBE’s) per postcode bekend.

Indien gewenst kan per bedrijfstak het aantal lokale bedrijfseenheden of bedrijfsvestigingen in een regio worden bepaald. Voorwaarde voor levering is een voldoende aantal bedrijfseenheden om onthulling van individuele bedrijven te voorkomen. Daarnaast kan worden afgeleid of het postcodegebied deels of geheel op een bedrijventerrein ligt. In de toekomst zal de aanvullende locatie informatie worden uitgebreid op basis van wensen van de VESDI gebruikersgroep.

Terug naar artikel