Niet-gemeentelijke indelingen

Enkele gebiedsindelingen zijn wel terug te vinden in StatLine, maar niet onder het dossier Nederland Regionaal of in de tabel Gebieden in Nederland. Het gaat dan om indelingen die niet zijn te herleiden tot het gemeentelijk niveau, zoals de waterschappen, de bevolkingskernen, Caribisch Nederland en de Extra-regio.

Ook worden er bij het CBS ruimtelijke statistieken gemaakt. Daarin worden gegevens over ontwikkelingen in aantal inwoners en woningen gegeven gerelateerd aan gebieden die gekozen zijn voor de Monitor Nota Ruimte.

Waterschappen, Hoogheemraadschappen en Stroomgebieddistrict

De waterschappen zijn overheidsorganen waarop de waterschapswet van toepassing is. Onder waterschappen vallen ook hoogheemraadschappen. Ze hebben als taak om de waterhuishouding te regelen (zorgen voor droge voeten en schoon water). Het gebied van een waterschap wordt niet bepaald door gemeente- of provinciegrenzen, maar door stroomgebieden of afwateringsgebieden.

Het stroomgebieddistrict is een regionale indeling in de EU-Kaderrichtlijn Water.

Bevolkingskernen

Bevolkingskernen worden begrensd door de overgang van een aaneengesloten bebouwd gebied naar het buitengebied. Als ondergrens wordt minimaal 25 woningen of 50 inwoners gehanteerd.

Caribisch Nederland

Sinds 10 oktober 2010 bestaat het Koninkrijk der Nederlanden uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De Nederlandse Antillen bestaan niet meer, want alle eilanden hebben een nieuwe status.

Curaçao en Sint Maarten zijn autonome landen binnen het Koninkrijk met een status aparte binnen het Koninkrijk. De landen hebben een zelfstandig bestuur en zijn niet meer afhankelijk van Nederland.

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, ofwel Caribisch Nederland, horen voortaan als bijzondere gemeenten bij Nederland. Zij krijgen voor statistische doeleinden fictieve gemeentecodes, respectievelijk 9001, 9002 en 9003, maar worden niet standaard als gemeente in alle statistieken meegenomen.

Extra-regio

De Extra-regio omvat de territoriale wateren, het Nederlandse deel van het continentaal plat in de Noordzee en de zogenoemde territoriale enclaves in het buitenland, waaronder Nederlandse ambassades, consulaten en militaire bases.