CBS-Wereldcafé I

Deze editie van het CBS Wereldcafé bestond uit twee delen: De presentaties zijn hieronder te vinden.

  • Pascal Ramaekers, onderzoeker bij het CBS, presenteert enkele belangrijke bevindingen uit de Internationaliseringsmonitor van het tweede kwartaal 2021 over handel en milieu.
  • Rixt de Jong, eveneens onderzoeker bij het CBS, schetst een breder beeld van het verband tussen duurzaamheid en globalisering op basis van een andere CBS publicatie: de monitor Brede Welvaart.