Factsheets Brede Welvaart 2023

Vrouw geeft groenten in buurttuin water. Op de achtergrond voetballende jongeren en woningen.

Neemt de brede welvaart toe? Bereikt Nederland de 2030-doelen uit de SDG-agenda? Welke indicatoren voor de brede welvaart zijn relevant voor de begroting en beleidsartikelen van het ministerie?

De Factsheets bieden inzicht in hoe het ervoor staat met brede welvaart voor de beleidsterreinen van de ministeries en geven aan waar die aan verschillende SDG’s raken. Daarnaast bieden ze handvatten voor het politieke debat, door een vertaalslag te maken langs de departementale lijnen van beleidsthema’s.

Hieronder kunt u voor elk departement meer informatie vinden over de Factsheet Brede Welvaart.

Ministerie van Algemene Zaken
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Defensie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Financiën
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport