Factsheets Brede Welvaart, 2023

De tabellen in dit bestand behoren bij de Factsheets Brede Welvaart 2023. Naar aanleiding van de motie Hammelburg c.s. over een centrale positie van bredewelvaartsindicatoren in de Miljoenennota, begrotingen en jaarverslagen heeft het ministerie van Financiën aan het CBS gevraagd Factsheets Brede Welvaart op te stellen bij de ministeriele begrotingen voor alle ministeries
In deze publicatie wordt een koppeling gemaakt tussen de belangrijkste onderdelen van de begrotingen en beleidsterreinen en relevante indicatoren uit de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2023 en eventuele andere bronnen.

De Factsheets bieden inzicht in hoe het ervoor staat met brede welvaart voor de beleidsterreinen van de ministeries en geven aan waar die aan verschillende SDG’s raken. In deze tabellen zijn de gebruikte datareeksen met bijbehorende metadata opgenomen. De internationale positie betreft 27 EU-landen. Dit zijn eerste versies die moeten worden gezien als groeidocumenten. In de toekomst kan worden bezien of een verdere aanpassing van de indicatorenset in de Factsheets nodig is.