Ministerie van Algemene Zaken

Elke factsheet bevat een selectie van de indicatoren uit de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2023 en is aangevuld met nieuwe indicatoren die het CBS momenteel niet gebruikt voor de monitoring van brede welvaart en de SDG’s, maar die vanuit dit perspectief wel relevant zijn. Dit kunnen datareeksen zijn waarover het CBS zelf beschikt, maar ook datareeksen uit andere bronnen.

In elke factsheet wordt verwezen naar SDG Nederland voor meer uitleg over de SDG’s. Het CBS monitort de SDG’s. Meer informatie daarover kunt u in het dossier hierover vinden.

Gelet op de aard van de werkzaamheden, het ontbreken van een specifiek beleidsveld en het beleidsarme karakter van de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken zijn er onvoldoende aanknopingspunten om voor deze begroting een specifieke Factsheet op te stellen met brede welvaartsindicatoren. Dit wordt nader toegelicht in de oplegger van het Ministerie van Algemene Zaken.