Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Factsheet bevat een selectie van de indicatoren uit de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2023 en is aangevuld met nieuwe indicatoren die het CBS momenteel niet gebruikt voor de monitoring van brede welvaart en de SDG’s, maar die vanuit dit perspectief wel relevant zijn. Dit kunnen datareeksen zijn waarover het CBS zelf beschikt, maar ook datareeksen uit andere bronnen.

In de Factsheet wordt verwezen naar SDG Nederland voor meer uitleg over de SDG’s. Het CBS monitort de SDG’s. Meer informatie daarover kunt u in ons dossier hierover vinden.

De samenvatting van de beleidsinzet van het ministerie gerelateerd aan brede welvaart is aangeleverd door het desbetreffende ministerie.