Hoe verschillen arbeid en inkomen naar migratieachtergrond?

Begin 2022 is CBS overgegaan op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Het woord migratieachtergrond en de indeling naar westers/niet-westers worden niet meer gebruikt. Deze verandering wordt geleidelijk verwerkt in tabellen en publicaties, en op deze pagina. De meest recente cijfers en artikelen met de nieuwe indeling staan in de Rapportage Integratie en Samenleven 2022.

Werkloosheid

Inkomen

Bronnen

Relevante links