Hoe verschillen arbeid en inkomen naar migratieachtergrond?

Werkloosheid

Inkomen