Brede welvaart

Mensen wachten in rijen om gevaccineerd te worden bij een vaccinatielocatie van de GGD
© ANP / Rob Engelaar

Wat is brede welvaart?

Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze al dan niet ten koste gaat van die van latere generaties en/of van die van mensen elders in de wereld.

Brede welvaart gaat over drie groepen mensen:

  • Brede welvaart ‘hier en nu’ gaat over de kwaliteit van leven van de mensen die nu in Nederland wonen, over hun welzijn, gezondheid, leefomgeving andere aspecten van hun leven.
  • Brede welvaart ‘later’ gaat over de volgende generaties – onze kinderen en kleinkinderen – die hulpbronnen nodig hebben om tenminste net zo welvarend te worden als wij nu zijn.
  • Brede welvaart ‘elders’ gaat over de effecten van Nederlandse keuzes op de brede welvaart van mensen in andere landen, vooral in de armste landen van de wereld.

Brede welvaart