Toelichting

Mensen wachten in rijen om gevaccineerd te worden bij een vaccinatielocatie van de GGD
© ANP / Rob Engelaar

In deze toelichting wordt uitgelegd hoe het CBS de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2022 heeft gemaakt. Er wordt beschreven wat een indicator is, hoe thema’s en indicatoren zijn geselecteerd, welke statistische methoden zijn gebruikt, hoe kleuren zijn bepaald en wat kleuren betekenen, en waarom sommige resultaten in de hoofdtekst zijn besproken en andere resultaten niet.

Toelichting