Wie werken er in de sector zorg en welzijn?

© Hollandse Hoogte / Marcel van den Bergh

Rond 2012 werkten er bijna 1,37 miljoen mensen met een hoofdbaan in de sector zorg en welzijn, inclusief kinderopvang. Tussen 2013 en 2016 zijn die aantallen gedaald tot 1,28 miljoen. Sindsdien zijn deze aantallen weer toegenomen, en het aantal is in 2020 met 1,42 banen hoger dan zes jaar geleden.

Banen in de bedrijfstak zorg en welzijn
JaarkwartaalBanen (x 1 000)
20101e kwartaal1291,2
20102e kwartaal1307,6
20103e kwartaal1314,6
20104e kwartaal1327
20111e kwartaal1337
20112e kwartaal1348
20113e kwartaal1349,3
20114e kwartaal1361,2
20121e kwartaal1358,1
20122e kwartaal1362,8
20123e kwartaal1359,7
20124e kwartaal1367,4
20131e kwartaal1360,8
20132e kwartaal1356,2
20133e kwartaal1339,8
20134e kwartaal1341,5
20141e kwartaal1325
20142e kwartaal1321,1
20143e kwartaal1308,5
20144e kwartaal1312,2
20151e kwartaal1298,7
20152e kwartaal1294,6
20153e kwartaal1285,2
20154e kwartaal1293,3
20161e kwartaal1279,7
20162e kwartaal1282,9
20163e kwartaal1280,8
20164e kwartaal1299,7
20171e kwartaal1299,9
20172e kwartaal1308,4
20173e kwartaal1306,5
20174e kwartaal1329,6
20181e kwartaal1330,7
20182e kwartaal1344,2
20183e kwartaal1343,8
20184e kwartaal1366,3
20191e kwartaal1377,1
20192e kwartaal1395,9
20193e kwartaal1394,4
20194e kwartaal1419,3
20201e kwartaal1422,5
20202e kwartaal1417,0
 

Bron: AZW-StatLine – Werkgelegenheid in de zorg en welzijn; baankenmerken

Een ruime meerderheid van deze werknemers is vrouw. In de Universitair medische centra en het Sociaal werk zijn in verhouding tot de andere branches binnen zorg en welzijn wel de minste vrouwen werkzaam, maar dit blijft meer dan 70 procent. Voor de gehele Nederlandse arbeidsmarkt is de man-vrouwverdeling van werknemers gelijker verdeeld (bijna 50 procent vrouw).

Binnen de sector zorg en welzijn is de Verpleging, verzorging en thuiszorg verreweg de grootste branche, gevolgd door de branche van Ziekenhuizen en Overige medisch specialistische zorg. De jeugdzorg is de branche met het kleinste aantal werknemers.


Bron: AZW-StatLine – Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

De werknemers in deze sector zijn gemiddeld net wat ouder dan in de rest van de Nederlandse arbeidsmarkt. In de kinderopvang werken naar verhouding meer jongeren. In de verpleging, verzorging en thuiszorg werken juist relatief veel ouderen.
Het AZW-programma kent 28 arbeidsmarktregio’s. De regio Rijnmond telt de meeste werkenden in de sector zorg en welzijn, gevolgd door Utrecht en omgeving. De grootste regio Rijnmond heeft bijna vijf keer zo veel werknemers dan de kleinste regio (Gooi en Vechtstreek).
 
Werknemers in de bedrijfstak zorg en welzijn, 2e kwartaal 2020
Regio'sWerknemers (x 1 000)
Rijnmond 85,2
Utrecht en omgeving 83,8
Haaglanden en
Nieuwe Waterweg Noord
82,6
Rijnstreek 69,9
Groningen 56,9
Zuidoost-Brabant 54,6
Friesland 54,5
Stedendriehoek &
Noord-Veluwe
53,7
Twente 52,6
Zuid-West Gelderland 51,8
Amstelland,
Kennemerland en Meerl.
51,4
West-Brabant 50,8
Midden-Gelderland 50,4
Amsterdam 49,8
Zuid-Limburg 48,7
Noord-Holland Noord 48,3
Noordoost-Brabant 47,1
Drenthe 44,0
Noord- en
Midden-Limburg
41,5
Regio Zwolle 38,4
Midden-Brabant 34,1
Flevoland 30,4
Zuid-Holland Zuid 30,2
Zeeland 30,1
Amersfoort en omgeving 27,1
Achterhoek 26,5
Zaanstreek en Waterland 24,7
Gooi- en Vechtstreek 17,5
Niet in te delen 10,9
 

Bron: AZW-StatLine – Werknemers met een baan in de zorg en welzijn; persoonskenmerken, regio