Internationaal

Vlaggen van diverse landen voor gebouw van internationale organisatie
© Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

Samenwerken internationaal

Internationale statistische verplichtingen en toenemende internationale samenwerking maken onlosmakelijk deel uit van de werkzaamheden van het CBS. Het CBS is op nationaal niveau verantwoordelijk voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken. Deze taak van het CBS op het gebied van de Europese statistiek is vastgelegd in de CBS-wet. Inmiddels wordt 95 procent van de CBS-begroting besteed aan het maken van Europees verplichte statistieken. Daarmee legt de Europese Unie (EU) het meeste beslag op het werk en het werkprogramma van het CBS.

Het CBS maakt deel uit van het Europees statistisch systeem (ESS), een partnerschap tussen de Europese Commissie (Eurostat) en de statistiekbureaus van de EU-landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA).

Daarnaast is het CBS op verschillende niveaus een actieve speler in intergouvernementele organisaties als de Verenigde Naties (VN), de regionale VN Commissie voor Europa en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Deze organisaties spelen een steeds grotere en belangrijkere rol in de ontwikkeling en vaststelling van statistische normen, concepten en methoden. Met landen die voorop lopen worden krachten gebundeld om actieplannen op te zetten en voorstellen uit te werken voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties in de statistiek. Nationale en internationale uitdagingen en kansen gaan vaak hand in hand.