Met wiskunde een nieuw leven opbouwen in Nederland

/ Auteur: Melanie van Spronsen - Valize
Muayad Darwish in het centrum van Delft
© Sjoerd van der Hucht Fotografie / My Eyes4u productions
Bij het CBS werken mensen met diverse achtergronden nauw samen. Naast economen zijn er bijvoorbeeld ook wiskundigen, natuurkundigen, sociologen en gezondheidswetenschappers. Eén van deze wiskundigen is de uit Syrië afkomstige Muayad Darwish. Hij werkt sinds 2019 bij het CBS, maar heeft daar een lange weg voor moeten afleggen.

Vluchten

Wanneer de oorlog in 2011 in Syrië uitbreekt, is Darwish bezig met zijn studie toegepaste wiskunde aan de universiteit van Damascus. Met in zijn achterhoofd de wetenschap dat hij het leger in moet zodra hij klaar is met zijn studie besluit hij om door te studeren. Maar na tweeëneenhalf jaar is de rek er uit en de oorlog nog in volle gang. ‘Ik zag geen andere optie dan te vluchten naar Turkije. Hier hoopte ik een nieuwe toekomst op te bouwen.’ Maar al snel blijkt deze toekomst niet in Turkije te liggen. Darwish besluit door te reizen naar Europa. In juli 2015 vlucht hij per boot naar Griekenland. Daar vervolgt hij zijn weg naar Nederland. Grote stukken legt hij lopend af. ‘Met name het overnachten was gevaarlijk: overal was er politie die vragen stelde. De situatie bij de grens met Bulgarije en Oostenrijk was heel dreigend.’ Eenmaal aangekomen in Oostenrijk neemt Darwish de trein naar Wenen en van daaruit reist hij verder naar Nederland.

Nieuwe geboorte

In Nederland begint de Syriër aan zijn nieuwe leven. ‘Het voelt eigenlijk als een nieuwe geboorte. Als je naar een ander land gaat, moet je veel opnieuw leren’. Na drie maanden hoort hij dat hij voor vijf jaar een verblijfsvergunning krijgt. In afwachting van zijn uiteindelijke bestemming verhuist Darwish naar het AZC in Oude Pekela. Hij besluit daar niet stilletjes af te wachten, maar neemt contact op met zijn contactpersoon van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). ‘Ik wilde graag mijn vakkennis in Nederland inzetten. De contactpersoon van het COA zocht een middelbare school in de buurt en ik mocht twee dagen meelopen om te kijken hoe in Nederland wiskundeles wordt gegeven. Ondanks dat ik de taal nog niet machtig was, kon ik de les wel volgen. Wiskunde is wiskunde.’ Na een week vraagt de middelbare school of hij bijles wil geven aan studenten van Arabische afkomst die de Nederlandse taal nog niet helemaal beheersen. Darwish grijpt deze kans met beide handen aan. Gelijktijdig volgt hij via de Rijksuniversiteit Groningen online Nederlandse les.

‘Het CBS is weliswaar een bedrijf, maar het voelt als een familie’

Droom

In juni 2016 verhuist Darwish naar Delft. Hij geeft er bijles wiskunde aan studenten die in de internationale schakel klas (ISK) zitten. Zelf studeert hij intensief op de Nederlandse taal. ‘Mijn droom is om wiskundeleraar te worden.’ Maar hoe hard hij er ook voor werkt, helaas lukt het hem niet om voor zijn dertigste zijn Nederlands op het benodigde B2 niveau te krijgen. Ook nu zit hij niet bij de pakken neer. Via stichting DelftseBuur, een initiatief waarbij Delftse statushouders en Delftenaren met elkaar in contact komen, leert hij Eugène van den Hemel kennen. Van den Hemel is oprichter van Scope (Sociale Coöperatie Delft) en kijkt welke mogelijkheden er zijn om met een opleiding toegepaste wiskunde in Nederland aan de slag te kunnen. Ook helpt hij hem bij het verbeteren van zijn sollicitatievaardigheden. Darwish geeft aan bij het CBS te willen werken.

Luchtfotoanalyse

Via DelftseBuur maakt de Syriër kennis met Jacobiene van der Hoeven, die hem vertelt over haar werk bij het CBS. Zij legt ook de eerste contacten bij het statistiekbureau voor hem. Na een gesprek met Reinoud Stoel, hoofd methodologie bij het CBS in Den Haag, krijgt Darwish in juni 2019 via Scope een werkervaringsplek aangeboden bij het statistiekbureau. Bij de afdeling Methodologie verdiept hij zich in het schatten van classificatiefouten in energiebestanden. Ook maakt hij zich snel de programmeertaal R eigen en gaat hij aan de slag met statistische analyses. Na zes maanden biedt het team Regio en Ruimte van het CBS hem een contract aan. Als statistisch specialist gaat hij aan de slag met luchtfotoanalyses en ArcGIS (geografische informatiesystemen).

Veel mogelijkheden

Na ervaring te hebben opgedaan bij het team Regio en Ruimte maakt Darwish opnieuw een overstap binnen het CBS. Hij gaat werken als data analist bij het team Sociale Zekerheid aan een project over de nieuwe inburgeringswet die met ingang van 1 januari 2022 van kracht wordt. Gemeenten krijgen door deze wet een belangrijke rol bij de inburgering van nieuwkomers. In dit project is de communicatie met gemeenten belangrijk. Vanuit het CBS krijgt hij de kans om een taalcursus te volgen om het niveau van zijn Nederlands verder te verbeteren. ‘Er zijn veel mogelijkheden om studies en opleidingen te volgen bij het CBS. Je kunt jezelf ontwikkelen en blijven groeien. Daarnaast kun je iets betekenen voor de maatschappij. Het CBS is weliswaar een bedrijf, maar het voelt als een familie. De collega’s zijn geïnteresseerd in elkaar en erg behulpzaam’. Het harde werken en alle inspanningen van Darwish worden beloond: inmiddels heeft hij gehoord dat hij voor onbepaalde tijd in Nederland mag blijven. In januari 2022 ontvangt hij de Nederlandse nationaliteit.