Hackaton Kamer van Koophandel levert veel innovatieve ideeën voor mkb’ers en zzp’ers op

/ Auteur: Miriam van der Sangen
In teamverband nieuwe oplossingen bedenken voor vraagstukken op het gebied van smart shopping, cybercriminaliteit, gezondheid en bloemen en planten. Dat was het doel van de op 2 en 3 september jl. door de Kamer van Koophandel en vier andere partners georganiseerde 24-uurs hackaton in het WTC te Den Haag. Meer dan 200 enthousiaste zzp’ers, studenten met kennis op het gebied van ICT en data én ondernemers deden mee. Zij konden zich vastbijten in vier challenges. Daarbij werden data gebruikt van onder meer CBS. En er was een mooie prijzenpot van 40.000 euro, te verdelen over 12 winnende teams. 

Innovatie

Ben Schuttenbeld is als senior adviseur werkzaam bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland. Hij heeft innovatie in zijn portefeuille en was de enthousiaste organisator van de hackaton. ‘Wij wilden laten zien dat de Kamer van Koophandel actief is op regionaal niveau om innovatie te stimuleren. Daarvoor hebben we samen met de gemeente Den Haag, Royal FloraHolland, The Hague Security Delta en Zilveren Kruis vier vraagstukken bedacht. Die moesten door de deelnemers worden opgelost. Een van die vraagstukken was: hoe helpen we Haagse winkels de stap naar online te maken? Ondernemers in de binnenstad van Den Haag zijn immers heel goed in het runnen van een winkel, maar hebben nog te weinig kennis over hoe ze zich online moeten profileren. Gezien de grote concurrentie van webshops willen we hen helpen hun online presentatie  slim te organiseren.’

Cybercrime

Een ander vraagstuk betrof de bescherming van ondernemers tegen cybercrime. Schuttenbeld: ‘Mkb’ers en zzp’ers zijn kwetsbare ondernemers als het gaat om cybercrime. Uit cijfers van CBS blijkt bijvoorbeeld dat maar liefst 25 procent jaarlijks slachtoffer wordt van malware, e-fraude, phishing of hacking. Deze bedrijven zijn echter te klein om iemand aan te nemen om dit te voorkomen. Tijdens de hackaton hebben 8 teams geprobeerd hier innovatieve oplossingen voor te vinden. Dat is prima gelukt!’ De twee andere vraagstukken waren: hoe prikkelen we consumenten om meer planten en bloemen te kopen en hoe blijven de ondernemer en zijn werknemers vitaal? 

Eerste prijs

De teams die aan de slag gingen met oplossingen bedenken, presenteerden na 24 uur zwoegen op zaterdagmiddag 3 september door middel van pitches hun oplossingen voor een jury. Voor het onderwerp cybersecurity namen Directeur-Generaal Tjark Tjin-A-Tsoi en innovatiemanager Barteld Braaksma, beiden werkzaam bij CBS, deel aan de jury. Na de beraadslaging kwamen zij met de andere juryleden tot de conclusie dat het team van Boris Mattijssen de eerste prijs van 7.000 euro verdiende. Mattijsen: ‘Dat we zouden winnen hadden we helemaal niet verwacht. Het was voor ons al bijzonder om mee te kunnen doen.’ Mattijsen en 2 van zijn teamleden studeren technische informatica aan de TU in Delft. Het vierde teamlid volgde de studie industrieel ontwerp. ‘We kennen elkaar van de studie en hebben eerder meegedaan met een hackaton van ING. Daar hebben we toen de studentenprijs gewonnen. Dat was zo’n leuke ervaring dat we besloten ons aan te melden voor deze hackaton. Die leek ons met alle mooie voorzieningen heel uitnodigend.’

Phishing

Dat het probleem van cybercriminaliteit groot is, blijkt uit cijfers van CBS. Gemiddeld worden jaarlijks 80.000 mensen slachtoffer van phishing en het kost de samenleving 2,8 miljard euro per jaar. Daar schrokken Mattijsen en zijn team wel van. Hoe hebben ze dit probleem aangepakt? ‘We hebben in de week voor de hackaton een avondje met elkaar gebrainstormd. Vrijdag 2 september zijn we aan de slag gegaan en hebben bijna 24 uur doorgewerkt. Slechts 1 uurtje geslapen, wel nog ’s ochtends om 5 uur een massage meegepakt. Mijn team heeft de website phishermen.click ontworpen, waarop zowel bedrijven als particulieren kunnen zien of ze te maken hebben met phishing mail. Iedereen kan ook een phishing mail naar ons doorsturen als ze die op het spoor zijn. Wij gebruiken die dan om te testen in hoeverre bepaalde groepen mensen kwetsbaar zijn voor dit soort mails. Dat onze oplossing aansprak bleek uit het feit dat na uitreiking van de prijs juryleden naar ons toe kwamen om te spreken over verdere samenwerking.’   

Doorpakken

Hoe pakt de Kamer van Koophandel de resultaten van deze hackaton op? Schuttenbeld: ‘Royal FloraHolland, Zilveren Kruis, Smart Shopping Den Haag en The Hague Security Delta zullen het initiatief nemen om met de goede ideeën verder te gaan. Dat betekent dat ze serieus kijken of de ideeën omgezet kunnen worden in daadwerkelijke producten en diensten. De Kamer van Koophandel begeleidt dat proces, maar het is in eerste instantie nu aan de vier partijen om door te pakken. De Kamer van Koophandel is zó enthousiast over het resultaat dat zij in de komende periode meer hackatons gaan organiseren.'

Reactie van het MKB Den Haag op de hackaton

Leontine Smith is vice-voorzitter van het MKB Den Haag en fungeerde als jurylid voor de teams die een presentatie gaven over oplossingen voor mkb’ers op het gebied van cybercrime. Ook zij toont zich erg enthousiast over de resultaten van de hackaton. ‘Het is een hele goede manier om met zoveel jonge, frisse teams de problemen waar we als MKB al heel lang mee worstelen op te lossen. Met de nieuwste technologieën tot concrete oplossingen komen! Het winnende team van Boris Matijssen sprak mij ook als ondernemer heel erg aan. Niet alleen de door hen bedachte naam ‘Phishermens friend’ was briljant. Met hun creatieve oplossing halen zij ook het taboe weg dat er bij de meeste MKB-ondernemers nog op dit onderwerp rust. Als zij dit product verder ontwikkelen zal ik er zeker gebruik van gaan maken en er voor zorgen dat ook de leden van MKB Den Haag over deze oplossing worden geïnformeerd.’