CBS vanaf 2016 voorzitter EU-raadswerkgroep statistiek

/ Auteur: Masja de Ree
Nederland is vanaf 1 januari 2016 een half jaar voorzitter van de Europese Unie (EU). Directeur-generaal van CBS, Tjark Tjin-A-Tsoi, is gedurende die tijd voorzitter van de EU-raadswerkgroep voor de statistiek. 

Onderhandelen over wetsvoorstellen

Binnen de Europese Unie zijn veel organen actief. Een ervan is de raadswerkgroep voor de statistiek. Daarvoor zijn het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie van belang. De commissie neemt het initiatief voor nieuwe wetgeving. De Raad en het Parlement beoordelen deze voorstellen, doen voorstellen voor wijzigingen en moeten uiteindelijk akkoord gaan. De raadswerkgroep voor de statistiek bestaat uit vertegenwoordigers van de 28 EU-landen en is onderdeel van de Raad. Tjin-A-Tsoi: ‘In de raadswerkgroep vindt het onderhandelproces plaats: met de landen onderling en vervolgens met het Parlement en de Commissie. Als voorzitter zal ik dat proces leiden.’ De voorzitter van de werkgroep is onpartijdig. ‘De Nederlandse belangen worden vertegenwoordigd door een afvaardiging van CBS in de raadswerkgroep.’

Belangrijke dossiers

Tjin-A-Tsoi wordt bijgestaan door Daan von Berg (vicevoorzitter) en Lieneke Hoeksma, beiden internationaal beleidsadviseur bij CBS. Alle drie zijn ze in de eerste helft van 2016 regelmatig in Brussel voor onder meer de maandelijkse vergadering van de raadswerkgroep. Een van de onderwerpen tijdens zo’n vergadering is bijvoorbeeld het vaststellen van het inflatiecijfer: ‘Het prijsindexcijfer dat de EU-landen gebruiken – HICP – vormt een actueel dossier’, aldus Tjin-A-Tsoi. ‘Dit cijfer wordt gemaakt door de nationale statistische bureaus en is belangrijk omdat er veel aan gekoppeld is, onder meer de lonen en de huur.’ Von Berg: ‘Het Europees Parlement heeft nu voorgesteld om de indexcijfers van de prijzen van het eigenwoningbezit op te nemen in de reguliere HICP. Daar gaan de EU-landen de komende tijd over onderhandelen.’

Sterk als voorzitter

CBS heeft zich goed voorbereid op het voorzitterschap. Zo werd een door instituut Clingendael georganiseerde training gevolgd over de werkwijze van de Europese Unie. Von Berg: ‘Hierover heeft CBS al wel veel kennis, maar een verdere verdieping in het ingewikkelde besluitvormingsproces in de Europese Unie en wat de rol van de voorzitter inhoudt, is altijd nuttig.’ Tjin-A-Tsoi wijst op de goede samenwerking met de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Europa en met het ministerie van Economische Zaken. ‘Van hen krijgen we veel steun in de voorbereiding.’ Hij kijkt uit naar een drukke maar betekenisvolle tijd. ‘Als lid van de Europese Unie is het onze taak het voorzitterschap eens in de zoveel tijd op ons te nemen. Dat is veel werk, je opereert in een ingewikkeld en politiekgevoelig klimaat. Er is bijvoorbeeld steeds een spanningsveld tussen de rol van de Commissie als initiatiefnemer van wetgeving en de EU-landen verenigd in de Raad en het Europees Parlement. Ik zie uit naar een interessante periode. Het gaat ergens over: de vergelijkbaarheid en dus de kwaliteitsverbetering van de Europese statistiek, bijvoorbeeld het bovengenoemde inflatiecijfer.’

Langs de Europese Meetlat

Ter gelegenheid van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie geeft CBS op 4 januari 2016 het boekje ‘Nederland langs de Europese meetlat’ uit. In deze uitgave wordt ons land op allerlei gebieden vergeleken met andere landen in de Europese Unie. ‘Nederland langs de Europese meetlat’ is vanaf januari te downloaden via cbs.nl.