‘Het werk bij CBS staat dicht bij de praktijk’

/ Auteur: Masja de Ree
Daniël Herbers werkt sinds een half jaar bij de afdeling inkomensstatistieken van CBS aan de statistiek over nalatenschappen. Hij verrichtte  onlangs aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zijn promotieonderzoek naar de relatie tussen familie, wonen en welzijn op latere leeftijd. Deze promotie vormt een goede basis voor een mooie carrière bij CBS.

Welzijn ouderen

‘Familie en wonen zijn twee thema’s die op latere leeftijd belangrijker worden’, verklaart Herbers de keuze voor het onderwerp van zijn promotieonderzoek. ‘Gezien de vergrijzing van de bevolking is het belangrijk om het welzijn van ouderen beter te begrijpen.’ Herbers promoveerde op 25 februari van dit jaar aan de RUG. CBS liet een animatie maken van de uitkomsten van zijn onderzoek, omdat het goed aansluit bij thema’s die CBS cijfermatig in kaart brengt.  ‘En omdat visualisatie een goed middel is om wetenschappelijk onderzoek inzichtelijk te maken voor een breed publiek.’ Herbers keek onder meer naar de lange termijn effecten van een scheiding en of het overlijden van de partner de kans vergroot dat iemand op latere leeftijd naar een huurwoning verhuist. Die kans blijkt inderdaad groter in vergelijking met getrouwden, zelfs meer dan tien jaar na zo’n familiegebeurtenis.

Europese vergelijkingen

Het promotieonderzoek laat ook zien dat er binnen Europa verband bestaat tussen de familiesituatie en het welzijn van ouderen. Herbers: ‘We hebben een Europese vergelijking gemaakt, waarbij het verband tussen familie en welzijn is vergeleken tussen 16  landen met verschillende familiale normen. Het betreft de landen: Italië, Spanje, Slovenië, Polen, Hongarije, Portugal, Tsjechië, Oostenrijk, Estland, Zwitserland, België, Frankrijk, Zweden, Duitsland, Denemarken en Nederland. In alle bestudeerde landen is een negatieve relatie gevonden tussen het niet hebben van een partner en het welzijn. Ook ouderen die sporadisch contact met hun kinderen hebben, ervaren een lager welzijn dan ouderen die regelmatig of intensief contact onderhouden.’ Met zijn studie toonde Herbers aan dat de relatie tussen de familieomstandigheden en welzijn afhankelijk is van de culturele normen die landen er op nahouden op het gebied van familiewaarden.

Diepte-interviews

Om tot nog meer inzicht te komen, vulde Herbers zijn promotieonderzoek aan met een kwalitatieve studie naar de sociale relaties van ouderen in aanleunwoningen. Dat zijn woningen waar ouderen zelfstandig leven, maar waar ze wel professionele hulp kunnen krijgen. ‘We hebben een aantal diepte-interviews gedaan om meer inzicht te krijgen in het welzijn van deze groep ouderen. Uit de analyse van die data blijkt ook weer dat contact met kinderen als erg waardevol wordt ervaren en dat kinderen belangrijk zijn voor het welzijn van ouderen doordat ze op verschillende manieren hulp bieden. Respondenten houden bewust afstand van andere bewoners, omdat ze bang zijn dat intenser contact leidt tot minder privacy en roddelen. Sociale contacten met andere bewoners van aanleunwoningen zijn daardoor oppervlakkig. Aan de andere kant zijn de medebewoners  belangrijk voor het welzijn van ouderen dankzij gezamenlijke deelname aan activiteiten, die worden georganiseerd in het nabijgelegen zorgcentrum. Daardoor blijven ouderen fysiek en mentaal actief en dat is positief voor hun welbevinden. ’

Goede basis

Een promotieonderzoek  doen, vormt een goede basis om bij CBS aan de slag te kunnen, ervaart Herbers. ‘Het is nu mijn taak om de statistiek over nalatenschappen verder te ontwikkelen. Ik was altijd al geïnteresseerd in cijfers. Bij CBS hebben die direct betrekking op de vragen die in de maatschappij leven. Het werk staat daarmee dicht bij de praktijk. Tegelijkertijd kan ik hier verder met onderzoek doen, dat bevalt erg goed.’ CBS is steeds in beweging, aldus Herbers. ‘Ik krijg veel kansen, er zijn veel nieuwe projecten. Ik zit sinds kort ook in het bestuur van Jong CBS, de vereniging voor jonge CBS’ers. Het is leuk dat ik in die rol kan meedenken over de ontwikkelingen binnen de organisatie.’

CBS met vestigingen in Den Haag en Heerlen is op zoek naar nieuw talent. Kijk voor actuele (IT-) vacatures op: www.werkenbijcbs.nl. Naast gerichte sollicitaties op CBS-vacatures kunnen belangstellenden ook een open sollicitatie sturen via het mailadres: sollicitatie@cbs.nl