Effecten van subsidies tonen door datamatching

/ Auteur: Masja de Ree
‘Deze peer, is die er ondanks of dankzij de weersubsidie van het ministerie van Economische Zaken?’ Met die vraag pitchte CBS’er Lydia Geijtenbeek het idee om de landbouwstatistiek van CBS te koppelen aan de subsidiedatabase van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat kan nuttige informatie opleveren over de effectiviteit van subsidies. CBS viel met dit idee in de prijzen tijdens de EZ Datamatch-dag van 10 maart jl.

Landbouwstatistieken

‘CBS maakt jaarlijks de landbouwtelling waarbij we onder meer het aantal dieren en het aantal hectare landbouwgrond per bedrijf in kaart brengen’, vertelt statistisch onderzoeker Marius Reitsema. Hij bedacht samen met zijn collega Geijtenbeek het winnende idee. Sinds vorig jaar wordt aan die gegevens informatie van de belastingdienst toegevoegd, zodat een statistiek ontstaat die veel informatie geeft over hoe landbouwondernemingen het doen in Nederland. Reitsema: ‘Door die statistiek te koppelen aan de subsidiegegevens van RVO kunnen we op een relatief eenvoudig manier vaststellen hoe subsidieaanvragen samenhangen met de omzet en winst van agrarische bedrijven.’ Dat is belangrijke informatie voor het ministerie van Economische Zaken, dat jaarlijks een paar miljard euro aan subsidie verstrekt.

De komende drie maanden onderzoekt CBS de effectiviteit van de subsidie die fruittelers kunnen ontvangen om zich te verzekeren tegen weersomstandigheden

Subsidie fruittelers

De komende drie maanden onderzoekt CBS bij wijze van pilot de effectiviteit van de subsidie die fruittelers kunnen ontvangen om zich te verzekeren tegen weersomstandigheden. Reitsema: ‘Niet alle fruittelers maken van deze mogelijkheid gebruik. Dat komt onder meer omdat het verzekeringsgeld door hen voorgeschoten moet worden op een moment dat ze al veel lasten hebben én omdat de verzekering niet altijd alle werkelijke schade uitbetaalt. Wij gaan nu onderzoeken of het klopt dat bedrijven met weinig financiële reserves minder gebruik maken van deze subsidie.’ CBS hoopt de resultaten van de pilot eind juli 2016 te presenteren. ‘Dan nemen we ook een voorproefje op de mogelijkheden die ontstaan als we andere subsidiegegevens koppelen aan data van CBS. Denk bijvoorbeeld aan de subsidie op zonnepanelen voor huishoudens en de subsidie voor jonge boeren.’

Data koppelen

Het ministerie voor Economische Zaken organiseert de EZ Datamatch-dag om ideeën boven water te krijgen waarmee de databestanden van de overheid effectiever kunnen worden ingezet. Niet alleen CBS maar veel meer organisaties, die vallen onder de paraplu van het ministerie, beschikken immers over databestanden. Door die te combineren, kan nuttige informatie gegenereerd worden. En zónder dat berichtgevers daarvoor lastig worden gevallen. Tijdens de EZ Datamatch-dag waren tien ideeën genomineerd. Drie daarvan wonnen een prijs van 25.000 euro, bedoeld om het idee verder uit te werken. Geijtenbeek: ‘Dankzij de datamatch weten we beter van elkaar wat we in huis hebben en hoe we daar over en weer gebruik van kunnen maken. Nu gaan we laten zien wat voor moois dat op kan leveren!’