EZ DataMatch: inspireren en experimenteren

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) beschikt samen met zijn diensten over een enorme hoeveelheid data. Die data worden slim en efficiënt gebruikt, maar er zijn nog meer mogelijkheden van datatoepassing. Daarom ging onlangs een nieuw initiatief van start: de EZ DataMatch. Iedereen die bij het ministerie of zijn diensten werkt kan er aan meedoen en een idee indienen voor een nieuwe of verbeterde toepassing van data. Ronald de Jong (CBS) en Ramon de Louw (EZ) maken beiden deel uit van het EZ DataMatch kernteam en vertellen er enthousiast meer over.

Kracht van data

Het kerndepartement EZ, andere onderdelen van het ministerie en CBS beschikken over een grote rijkdom aan data. Die data worden intensief gebruikt. De Louw: ‘Toch hadden we het gevoel dat er nog een uitdaging voor ons lag. Dat beeld werd onderstreept door een aantal directeuren binnen het departement. Hoe kunnen we bijvoorbeeld het ministerie van EZ nóg slimmer en efficiënter laten functioneren? Hoe krijgen we meer inzicht en daardoor beter beleid en besluitvorming? Hoe zorgen we voor betere informatie aan de ondernemers? En hoe bereiken we meer transparantie? Als antwoord op deze vragen, hadden we geen behoefte aan een ivoren-toren-studie naar data. We wilden juist iets dat de kracht van data laat zien. Zo hebben we de EZ DataMatch bedacht. Dat is een leuk en inspirerend traject om nieuwe ideeën op het gebied van datatoepassing boven tafel te krijgen, kennis te delen en de samenwerking te versterken. Medewerkers zijn heel erg enthousiast, de eerste reacties hebben we al binnen.’

‘Medewerkers zijn heel erg enthousiast, de eerste reacties hebben we al binnen’

Van abstract tot concreet

Hoe gaat de EZ DataMatch in zijn werk? De Jong: ‘Vanaf nu tot begin maart kan iedereen zijn of haar idee indienen. Je mag dat individueel doen, maar ook met een team of afdeling. Ideeën mogen gaan over het eigen werkterrein, maar het mag ook organisatieoverstijgend zijn. Alle ideeën zijn welkom, van abstract tot heel concreet. De ideeën moeten wel binnen het werkterrein van het ministerie en zijn diensten vallen. Wij zijn ook op zoek naar ideeën waarvan de uitkomst onzeker is, maar het experimenteren waard. Juist door te experimenteren hopen we tot nieuwe innovaties te komen.’

Experimenteren

Op 10 maart a.s. is dan de EZ Datadag. Acht teams die een idee hebben ingediend worden begeleid bij het pitchen van hun idee. De jury, bestaande uit verschillende directeuren, kiest de drie meest interessante ideeën. ‘De winnende teams krijgen vervolgens drie maanden de tijd om met hun idee te experimenteren. Van experimenteren leer je veel, medewerkers moeten dus vooral die ruimte gebruiken. In juni organiseren we dan een evenement, waar de toepassingen van de drie winnende ideeën worden gepresenteerd. Het zou het mooiste zijn wanneer in die periode een experiment in zijn geheel kan worden afgerond. Naar aanleiding van de ervaringen bekijken we hoe we in de toekomst gezamenlijk verder kunnen innoveren door data slimmer in te zetten’, aldus De Jong.